Slavnostna akademija ob 70-letnici Slovenske kulturne akcije


Slovenska matica organizira v svoji dvorani na Kongresnem trgu 8/I slavnostno akademijo in celodnevni simpozij ob 70. obletnici ustanovitve Slovenske kulturne akcije, osrednjega kulturnega društva slovenskih emigrantov po drugi svetovni vojni s sedežem v Buenos Airesu v Argentini.

Na simpoziju z naslovom »V potrebnem ENOTNOST, v dvomljivem SVOBODA, pri vsem pa LJUBEZEN«, ki bo v sredo, 26. junija, od 9.00 do 13.45, bodo govorci v svojih prispevkih prikazali bogato delovanje Slovenske kulturne akcije v času njenega sedemdesetletnega obstoja.

Mladi Tine Debeljak leta 1920

Program

9.00 Slovenska himna in himna Slovenija v svetu

Marcos Fink, basbaritonist
Lucas Somoza Osterc, baritonist
prof. Ivan Vombergar, pianist

9.15 slavnostni govori in glasba

Simpozij

10.15 do 11.45

Lev Detela, dr. Andrej Fink, Damijan AhlinSKA skozi sedem desetletij
Marjana PircGlasila in kulturna revija SKA
Helena JanežičDruge publikacije SKA
Tone RodePregled literarne dejavnosti SKA
Damijan Ahlin, Tone KuntnerGledališka dejavnost SKA
Cecilija GrbecLikovna umetnost SKA

12.00 do 13.15

Marcos FinkGlasbena dejavnost SKA
Marjana PircTeološko-filozofski odsek SKA
Ivo Jevnikar, Lev DetelaPomen in vloga SKA v zamejstvu
Damijan AhlinVloga in dejavnosti SKA danes ter vizija prihodnosti
dr. Helena JaklitschPomen SKA za ohranjanje slovenstva

Slovenska kulturna akcija (kratica SKA) je osrednje kulturno društvo slovenskih emigrantov po drugi svetovni vojni s sedežem v Buenos Airesu.

Ustanovni občni zbor 20. februarja 1954 je določil, da je SKA »organizacija zamejskih in zdomskih kulturnih delavcev, ki želijo z ustvarjalnim in posredovalnim delom pomagati pri ustvarjanju in širjenju kulturnih vrednot, posebno slovenskih.

Pobudo za ustanovitev SKA sta dala Ruda Jurčec in Ladislav Lenček, ki sta pritegnila k sodelovanju kulturne ustvarjalce iz Argentine, zamejstva in drugih držav, od osemdesetih let 20. stoletja pa so sodelovali tudi avtorji iz Slovenije.

Ladislav Lenček (1914 – 1993)

Prvo vodstvo so sestavljali Ruda Jurčec (predsednik), Tine Debeljak in Alojzij Geržinič (podpredsednika), Marijan Marolt (tajnik) in Ladislav Lenček (blagajnik).

France Gorše – Stoječi ženski akt, 1942

Posamezne odseke so vodili: filozofskega duhovnik dr. Ignacij Lenček, leposlovnega pisatelj Zorko Simčič, glasbenega dr. Julij Savelli, likovnega kipar France Ahčin in gledališkega Marijan Willempart. Poleg teh med ustanovnimi člani moramo omeniti Milana Komarja, Božidarja Finka in Franceta Dolinarja.

France Gorše – France Balantič, 1943

Leta 1969 je prišlo v društvu do razcepa, ko je v njej prevladalo zmernejše krilo pod vodstvom novega predsednika Tineta Debeljaka.

Tine Debeljak

Slovenska kulturna akcija izdaja splošno kulturno revijo Meddobje, (uredništvo sta sprejela Zorko Simčič in Ruda Jurčec), in časopis Glas, objavlja knjige, sprva tiste, ki niso mogle izhajati v Sloveniji, (prvi urednik je bil dr. Tine Debeljak). Že od vsega začetka so objavljali dela avtorjev živečih na raznih celinah. Sklenili so tudi, da bo odslej SKA nadaljevala z izdajo zbornika Vrednote.

Zorko Simčič

SKA vsako leto prireja kulturne večere, koncerte, gledališke predstave in likovne razstave. V prvih letih delovanja je organizirala tudi Umetniško šolo.

Ob 40. obletnici ustanovitve 1994 se je SKA predstavila tudi v domovini s ciklom predavanj in dokumentarno razstavo ter izdala zbornik.

Vsa leta so odborniki in člani SKA delali brezplačno in še danes sami krijejo stroške svojega ustvarjalnega dela. Do osamosvojitve Slovenije je delo Slovenske kulturne akcije omogočala podpora mecenov.

France Gorše – Ruda Jurčec, 1942, risba, svinčnik na papir

Slovenski kulturni akciji so predsedovali: Ruda Jurčec (1954-1969), dr. Tine Debeljak (1969-1979), duhovnik Ladislav Lenček (1979-1988), Andrej Rot (1988-1992), arh. Marjan Eiletz (1992-2002), dr. Katica Cukjati (2002- 2016). Od leta 2017 je predsednik SKA Damijan Ahlin.

Seznam knjižnih izdaj Slovenske kulturne akcije

Dogodek organizirajo Slovenska kulturna akcija, Slovenska matica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Izseljensko društvo Slovenija v svetu in Rafaelova družba.
Nastope zamejskih Slovencev sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v okviru cikla Matičina odprta vrata.

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja