Roman urban landscape. Towns and minor settlements form Aquileia to the Danube (3)


Založba ZRC je predstavila nekaj znanstvenih knjig z mednarodno udeležbo avtorjev razprav in v nekaj tujih jezikih, s čimer so teme širše dostopne v zainteresirani mednarodni javnosti. Raziskave posegajo v starejša zgodovinska obdobja tako slovenskega sedanjega prostora kot širšega, a povezanega z nami (Italija, Avstrija, Hrvaška). Ena izmed takih knjig je Roman urban landscape. Towns and minor settlements form Aquileia to the Danube. Uredili so jo Jana Horvat, Stefan Groh, Karl Strobel in Mateja Belak. Založnik je Založba ZRC, izdajatelj Inštitut za arheologijo.

Naslovnica

Knjiga predstavlja nove elemente urbanističnih vidikov rimskih mest in manjših naselij na območjuCaput Adriae, Norika in Panonije. V 26 prispevkih 54 avtorjev iz osmih držav (Italije, Slovenije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije) poskuša razširiti védenje o razvoju mest in nekaterih drugih pomembnih naselij.

Predstavitev knjige, foto Marijan Zlobec

Prva dva članka predstavljata širše, a različne poglede na urbanizacijo. V naslednjem delu je obravnavanih 22 naselij. Skrajni severovzhod X. regije predstavljajo štiri naselja (Aquileja, Tergeste, Emona in Nauport). V knjigo je vključena večina avtonomnih mest v Noriku ter nekatera druga naselbinska območja (Celeja, Flavia Solva, Virunum, Štalenska gora, Teurnija, Aguntum, Iuvavum, Ovilava, Lauriacum, Stein). Iz provinc Panonija Superior (Vindobona, Carnuntum, Strebersdorf, Savarija, Poetovio, Aquae Iasae) in Panonija Inferior (Mursa, Bassiane) so predstavljena izbrana mesta in manjša naselja.

Območje se nahaja na stičišču med vzhodno in zahodno polovico cesarstva in zajema dele treh geografskih enot (tj. sredozemskega, alpskega in celinskega sveta), zaradi česar bi lahko bila knjiga zanimiva za širše razumevanje delovanja rimskega imperija.

Znanstvena svetnica, izr. prof. Jana Horvat

V knjigi so zbrani najpomembnejši rezultati večinoma velikih raziskovalnih skupin. Posebej izstopata dve raziskovalni strategiji, s katerima je bilo mogoče zabeležiti izčrpne podatke o velikih  antičnih naselbinah. Sistematične in obsežne geofizikalne raziskave so omogočile odličen vpogled v območja, ki v sodobnem času niso bila pozidana. Te raziskave so kombinirane z različnimi drugimi metodami, kot so aerofotografiranje, posnetki LiDAR, površinski pregledi in arheološka izkopavanja (npr. Carnuntum, Flavija Solva, Stein, Teurnija). Na sodobnih, gosto pozidanih območjih pa so se raziskovalci zanašali predvsem na natančno beleženje in kartiranje vseh vrst arheoloških sledi, od naključnih najdb do zaščitnih izkopavanj. Po več desetletjih je to naporno in zamudno delo pripeljalo do bogatih rezultatov (npr. Ovilava, Iuvavum, Celeja, Mursa, Emona, Aquileja). V večini primerov pa je kombinacija tradicionalnih in sodobnih metod omogočila izjemno povečanje védenja.

Arheologinja dr. Jana Horvat
Kazalo vsebine

Foreword (Jana HORVAT, Karl STROBEL, Stefan GROH)

Urbanisation (Karl STROBEL)

Urbanisierung – Romanisierungspolitik oder Ergebnis von administrativer Organisation und Urbanität durch politisch-sozialen Wandel? Die Stadt als strukturelles Erfolgsmodell (Karl STROBEL)

The urban corridors of Roman Pannonia (Damjan DONEV)

Regio X

Aquileia and its urban development in the light of recent and ongoing research (Patrizia BASSO, Jacopo BONETTO, Daniela COTTICA, Simone DILARIA, Federica FONTANA, Andrea Raffaele GHIOTTO, Marina RUBINICH, Cristiano TIUSSI, Paola VENTURA)

Urbanistic studies in Aquileia (Stefan GROH)

L’impianto urbano di Tergeste: nuovi dati e riletture (Paola VENTURA, Massimo BRAINI, Valentina DEGRASSI)

Nauportus / Vrhnika (Tina ŽERJAL)

Archaeological research of Emona in the period 2000–2022: New findings about the urbanistic development of the Roman town and previous military use of the area (Andrej GASPARI, Iris BEKLJANOV ZIDANŠEK, Matej DRAKSLER, René MASARYK, Ana PLESTENJAK, Petra VOJAKOVIĆ, Tina ŽERJAL, Danica MITROVA)

Noricum

Municipium Claudium Celeia (Jure KRAJŠEK)

Oppidum Solva und Municipium Flavia Solva (Noricum) (Stefan GROH)

Forschungen im norisch-römischen Zentralraum Magdalensberg-Zollfeld 2002-2022 (Heimo DOLENZ, Desiree EBNER-BAUR, Eleni SCHINDLER KAUDELKA, mit Beiträgen von Andreas Kall, Stefan Kasic, Julia Leitold, Nina Schranz-Prodinger)

Teurnia/St. Peter in Holz. Municipium et metropolis inter Alpes (Josef EITLER, Yvonne SEIDEL, unter Mitwirkung von Stefan GROH)

Municipium Claudium Aguntum (Martin AUER)

Municipium Claudium Iuvavum. Versuch einer aktuellen Bestandsübersicht (Peter HÖGLINGER)

Ovilava, das römische Wels, im Lichte der Forschungsergebnisse der vergangenen 20 Jahre (Renate MIGLBAUER)

Circum Lauriacum. Forschungen zum zentralen Knotenpunkt am norischen Donaulimes (Stefan TRAXLER, Eva THYSELL, Julia KLAMMER, Barbara KAINRATH,

Gerald GRABHERR)

Das hippodamische Straßensystem im Lagerdorf des Auxiliarkastells in Stein/St. Pantaleon-Erla (Gerald GRABHERR, Barbara KAINRATH)

Der Legionsstützpunkt Lauriacum/Enns. Siedlungsstruktur – Gräberfelder – Siedlungsentwicklung (Eva THYSELL, Stefan TRAXLER, Lisa HUBER)

Pannonia Superior

Vindobona – Legionsstandort und Municipium (Martin MOSSER, Kristina ADLER-WÖLFL)

Carnuntum – Eine antike Siedlungsagglomeration an der mittleren Donau (Christian GUGL, Mario WALLNER, Eduard POLLHAMMER)

Der nordwestpannonische Vicus Rhispia (Strebersdorf-Frankenau) an der Bernsteinstrasse (Helga SEDLMAYER)

Savaria in Bewegung. Topografische Forschung im südlichen Gebiet von Savaria (Ottó SOSZTARITS, Szilvia BÍRÓ)

Latest research in Poetovio (Jana HORVAT)

Recent discoveries in the sanctuary area of the Roman settlement Aquae Iasae (Varaždinske Toplice) (Dora KUŠAN ŠPALJ)

Pannonia Inferior

Aelia Mursa reimagined: A comprehensive study of urban evolution through archaeological insights (Tino LELEKOVIĆ)

Bassianae – a reassessment of epigraphic evidence (Snežana FERJANČIĆ, Olga PELCER VUJAČIĆ)

List of abstracts

Knjiga z modernimi raziskovalnimi sredstvi in pripomočki dopolnjuje poprejšnje raziskave, še posebej po mednarodnem simpoziju na Brdu leta 1999 in objave v treh knjigah: The autonomous towns of Noricum and Pannonia, Noricum, 2002, Pannonia I, 2003, Pannonia II, 2004.

Tem znanstvenim prizadevanjem so sledile še tri mednarodne konference v letih 2005, 2008 in 2011.

Razprave v sedanji razkošni monografiji, obogateni z množičnim slikovnim in dokumentarnim gradivom, so nastale za mednarodni simpozij v Celju od 20. do 22. okobra 2022. Organizirali so ga štirje inštituti iz Slovenije in Avstrije.

Za sodobnega in nearheološkega bralca bi bil koristen povzetek v slovenščini z identiteto vseh raziskovanih in predstavljenih krajev in mest, tako da bi takoj videli, kakšno ime so imela nekoč, na primer Mursa za sedanji Osijek ali Flavia Solva za prostor blizu mest Wagna in Leibnitz na Spodnjem Štajerskem v Avstriji. Ali Ovilava, sedanji Wels v Avstriji. Ali Iuvavum, ki je današnji Salzburg. Ker ni zarisanih sedanjih državnih mej, je predstava o razsežnostih naselbin v rimskem času slabša, ker briše primerjavo in predstavljivost s sedanjostjo.

Marijan Zlobec

 

 

 

 

, ,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja