Klemen Jelinčič Boeta z novo knjigo Judje na Slovenskem v srednjem veku v angleščini (2)


Knjige Klemna Jelinčiča Boete v zadnjem obdobju petnajstih let vzbujajo čedalje višjo ali večjo domačo in mednarodno odmevnost. Spomnimo na knjigo Judje na Slovenskem v srednjem veku, ki jo je že leta 2009 izdala Slovenska matica, sedaj pa obnovljeno, dopolnjeno in popravljeno v angleškem prevodu še Založba ZRC.

Dr. Klemen Jelinčič Boeta na predstavitvi v Atriju ZRC, fotografije Marijan Zlobec

Prav tako velik odmev je imela knjiga Jeziki in ljudstva  Evrope, ki jo je leta 2021 prav tako izdala Slovenska matica.

Naslovnica

Jeziki in ljudstva Evrope je izčrpno in natančno zasnovan leksikon, v katerem avtor naniza 212 gesel, od tega je 201 jezikovno geslo, dodanih pa je še 11 nacionalnih gesel. Avtor prikazuje zgodovino in sedanji položaj narodov in jezikov Evrope, vsako geslo pa je opremljeno tudi s podatkom o zgodovinsko prevladujoči verski pripadnosti članov skupnosti. Dodana vrednost monografije je bogastvo statističnih podatkov, ki omogočajo dobro predstavo o številčni moči in razprostranjenosti posameznih skupnosti, uporaben pripomoček knjige pa so tudi zemljevidi in seznam najpomembnejših virov in literature. Po njem bodo brez dvoma s pridom posegali zgodovinarji, jezikoslovci, sociologi, teologi, geografi in sploh vsi, ki jih zanimajo korenine ter podoba jezikovne in kulturne pestrosti stare celine. (Iz recenzij Matjaža Klemenčiča in Aleša Mavra).

Avtor je predstavil 18 germanskih, 44 romanskih, tri baltske, 17 slovanskih, sedem keltskih, sedem drugih indoevropskih, 14 uralskih, 13 turških, 11 kavkaških in pet drugih jezikov. Leksikon je impozanten. Odpira pa se vprašanje, kaj se bo s temi jeziki dogajalo v bodočnosti ?

Knjiga je izšla s podporo Ministrstva za kulturo ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije.

Naslovnica angleške knjige

Kmalu zatem je Jelinčičeva knjiga izšla še v angleškem jeziku in je kot taka menda edina na svetu sploh. Glede na raziskovalno temo o jezikih, katerih govorci ali nosilci v premnogih primerih nimajo svoje države, bi veljalo spodbuditi EU, da bi oskrbela še nekaj prevodov v nove jezike, kot nemščino, francoščino, italijanščino, španščino… O tem, koliko samostojnih ali samosvojih jezikov je v Evropi, ne učijo v nobeni šoli.

Ob tem naj omenim, da si Slovenja ves čas svoje samostojnosti ni niti najmanj prizadevala za ustanovitev Muzeja slovenskega jezika, s čimer je dokazala, da se pomena slovenščine kot uradnega jezika nove države ne zaveda ne po njegovi zgodovinski vrednosti in žal vse manj po njegovi aktualnosti.

Jews in Slovenia in the Middle Ages opisuje srednjeveško judovsko zgodovino Koroške, Štajerske, Kranjske, Goriške, Trsta in slovenske Beneške Istre. Opis se začne z antiko, vključno z obravnavo Ogleja, konča pa se z izgonom Judov s Koroške in Štajerske leta 1496 in Kranjske leta 1515.

Naslovnica

Angleška knjiga je predelana in posodobljena različica knjige Judje na Slovenskem v srednjem veku (Slovenska matica, 2009) in podrobno preučuje vse dosegljive vire in literaturo o njih vse do danes. Knjiga je nepogrešljiva za vse, ki poskušajo spoznati srednjeveško judovsko zgodovino Jugovzhodnih Alp, Notranje Avstrije in Slovenije.

Dr. Klemen Jelinčič Boeta je bil rojen leta 1973 v Ljubljani, od koder se je leta 1991 preselil v Izrael, kjer je leta 2000 na Univerzi v Tel Avivu diplomiral iz antropologije in sociologije. Študij je nadaljeval v Ljubljani, kamor se je vrnil leta 2002. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2009 prejel naziv doktorja zgodovinskih znanosti na temo Judje na Slovenskem v srednjem veku. Nastalo je nekaj knjig s področja judovskih študij v slovenščini (Kratka zgodovina JudovJudje na SlovenskemJudje na Slovenskem v srednjem veku in Uvod v judovstvo, 2009-2010) in akademskih člankov o srednjeveškem življenju Judov v Sloveniji tako v slovenščini kot v angleščini. Napisal je tudi knjige Vzhodne cerkve na kratko (2015), Protestantske cerkve in skupnosti (2018) ter Jeziki in ljudstva Evrope (2021), ki je izšla v slovenski in angleški različici.

Berta Bojetu Boeta, foto Wikipedija

Klemen Jelinčič Boeta je sin politika Zmaga Jelinčiča in pesnice, pisateljice in igralke Berte Bojetu Boeta, za katero so bili vsi prepričani, da je judovskega porekla. Pred kratkim pa je sin podrobno raziskal njene korenine in ugotovil, da ni bila.

Kazalo vsebine

Introduction

I Primary Sources on Jews in Medieval Slovenia

II Jews of the Southeastern Alps in Late Antiquity

III Position of Jews in the Roman world
Jewish Diaspora of the Roman Period
ChristianRoman Imperial Legislation on Jews
Early Christianity and Judaism

IV The Early Middle Ages and the ‘Jewish villages’
The Early Middle Ages
‘Jewish Villages’ and Other ‘Jewish Places’ or Judenorte

V Jewish Legal Position within Medieval Latin Europe
The Church, the Papacy and Latin Canon Law on Jews
The Restored Western Empire and the Secular Jewry laws
Servitus Iudaeorum

VI The Legal Position of Jews in Carinthia, Styria, Carniola, Gorizia County,
Trieste, and Northern Venetian Istria

Courts for Jews and Judges of the Jews
Individual Charters
Medieval Cities, Ecclesiastical Possessions and the Republic of Venice

VII Expansion of Jewish Settlement
Carinthia
East Tyrol
Styria
Carniola
Gorizia
Eastern Friuli
Northern Venetian Istria
Trieste

VIII Diaspora of the Southeastern Alps
Interconnectedness
Custom of Austria and Maribor
Personal Names
Language

IX Jewish Community
Community
Social Stratification
The Economic and Political Position of Women
Charity or Tzdakah
Taxes `
Community Officials
Rabbis and Rabbinical law
Scenes of Jewish Communal Life
Family
Some Outstanding Individuals and Their Families
Everyday Life and Life Cycle

X Economic Activities
Commerce
Mints and Toll Stations
Moneylending Activities
Other Activities

XI Living with Christians
Everyday Life
Persecutions of Jews

XII Expulsions
Deterioration of the Jewish Position in the Fifteenth Century
Expulsion from Carinthia and Styria in 1496
Expulsion from Carniola in 1515
Fate of the Exiles

Conclusion

Appendix: Personal Names Preserved in Documents from the Territory of the Republic of Slovenia

Sources and Literature
List of Maps
Index of Geographical Places
Knjigo je založila Založba ZRC, izdajatelj Inštitut za kulturne in spominske študije.

Prva izdaja knjige Judje na Slovenskem v srednjem veku

To izjemno in za Sloveniji povsem novo besedilo, kot že rečeno, raziskuje usodo in življenje Judov Koroške, Štajerske, Kranjske, Goriške, Trsta in Istre v srednjem veku do izgonov s Koroške in Štajerske leta 1496 ter Kranjske leta 1515. Holistično predstavlja splošno zgodovino judovske diaspore omenjenih dežel od 10. stoletja do izgona s Kranjske leta 1515 in odgovorja na vprašanja, ki zanimajo mnoge zgodovinarje in širšo javnost: Kdaj lahko govorimo o pričetku srednjeveške judovske skupnosti na področju prebivanja alpskih Slovanov? Kakšen je bil značaj, obseg in zgodovinski razvoj judovske skupnosti Koroške, Štajerske, Kranjske, Trsta in Istre do izgonov v letih 1496-1515? Kakšen je bil družbeni, pravni in gospodarski položaj judovske skupnosti kot tak in v primerjavi s skupnostmi sosednjih dežel Benečije, Furlanije ter Zgornje in Spodnje Avstrije in Svetega rimskega cesarstva nasploh z vidika pogojev, ki so določevali nejudovsko okolje (jezik, vera, stopnja organiziranosti oblasti, strpnost, itd.), in z vidika značilnosti judovske skupnosti same (naselitveni vzorec, gospodarske dejavnosti, jezik, obredna vprašanja, odnosi z  okolico, itd.)?

Avtor je pri tej raziskavi lociral vse sekundarne vire v slovenščini, srbščini, hrvaščini, italijanščini, nemščini, angleščini in hebrejščini in nato to literaturo tudi analiziral. Na osnovi podatkov iz analize sekundarnih virov je nato analizirali primarne vire, torej arheološke in materialne ostanke, takratne listine in druge navedbe ter literaturo rabina Israela Isserleina in njegovih učencev, in vse navedene podatke tudi sintetiziral. Besedilo govori tudi o razmerjih med Judi in večinskim prebivalstvom ter tistih vidikih tukajšnjega nejudovskega okolja, ki so imeli neposreden vpliv na judovske skupnosti.

Klemen Jelinčič Boeta je z omenjenima knjigama na zelo dobri poti v mednarodni znanstveni, zgodovinarski in publicistični prostor.

Na predstavitvi angleške knjige je v glavnem govoril o primerjavi s slovenskim izvirnikom, dopolnitvah in črtanjih, tako da ne ge za enako knjigo.

(se nadaljuje)

Marijan Zlobec

,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja