Slovenska matica s številnimi novostmi in programi

Slovenska matica s številnimi novostmi in programi

Slovenska matica je zadnja leta, odkar je postala stabilno financirana s strani države, za kar ima največ zaslug tedanji kulturni minister Anton Peršak, zelo aktivna na vseh področjih svojega delovanja, tako v Sloveniji kot v zamejstvu in v tujini. Še več, je redka ustanova, ki brezplačno odpira vrata tistim (iz Trsta, Celovca, Gorice…), ki v Ljubljani za svoje kulturne dogodke ne vedo kam iti. SM skratka skrbi za uresničevanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Zgodovina Španije

Pravkar so objavili spomladansko sporočilo ali pismo ali obvestilo javnosti o svojih dogodkih, načrtih in programih. Tako lahko povzemam iz njihovega Marčevskega uvodnika.

“V prvem pomladnem mesecu ne bo na Slovenski matici prav nič sušno. Poleg kopice knjig, ki jih ponujamo v branje, namreč ob vse daljših dnevih vabimo tudi na številne dogodke, ki bodo po delnem  januarskem in  februarskem zatišju znova dodobra prebudili in ogreli zveste Matičine bralce in obiskovalce tako v naši matični hiši kot tudi po drugih koncih Slovenije.

Nova knjiga dr. Dimitrija Rupla

Matica pod zvezdami, Matičina knjižna potovanja in Matičina čezmejna gostovanja poleg ostalih predavanj in predstavitev ponujajo različne pestre vsebine, izmed katerih v marcu, ki je od vseh mesecev najbolj posvečen ženskam, še posebej izpostavljamo vsaj dve vselej zanimivi tematiki: prva je tragična zgodba naših aleksandrink, ki pa je, nenavadno, v korespondenci med možem in ženo aleksandrinko v knjigi Ljubezen na daljavo osvetljena z moške perspektive in v tem primeru omiljena s srečnim koncem. Druga je nekdanji in današnji pogled na že dolgo aktualno vprašanje o odnosih med spoloma in pravicah žensk, ki se zrcali iz Molièrovega komičnega in z veliko mero ironične distance podkrepljenega »šolanja žen«, ki da ne smejo biti preveč odprte glave, kot zatrjuje njegov junak Arnolf: »Naj si nakopljem kakšno literatko, zagledano v duhovno izmišljavo, da potlej stihoklepi, prozo piše, sprejema lepoumne besedljivce, jaz pa, nadloga od soproga, bom soha, ki še pes je ne povoha? Ne, pametnice res ne maram: sumljiva vsaka je, ki pesmi sklada.«

Predstavitev je bila v dvorani Slovenske matice

To izjavo seveda na laž postavlja pestra bera letošnjih vrhunskih avtoric, ki bodo s svojimi literarnimi deli pomembno obogatile Matičin knjižni program. Slovenske znanstvenice in ustvarjalke, katerih vsebinsko zanimiva ter zvrstno in tematsko raznolika besedila pripravljamo v letu 2023, so ddr. Nataša Golob s svojo zgodovinsko znanstveno monografijo Literatura v srednjem veku in njeno občinstvo, ki je najcelovitejši pregled srednjeveških rokopisov na Slovenskem doslej, pisateljica Nataša Konc Lorenzutti z dokumentarnim romanom Film v prozi o projektu razčlovečenja, imenovanem Lebensborn, in večkrat nagrajena pesnica mag.

Miljana Cunta

Miljana Cunta s svojo novo pesniško zbirko Veščina vračanja. V zbirki Spomini in srečanja bo že v prihodnjem mesecu izšel portret violinista Dejana Bravničarja Vdih lepote, ki ga je napisala muzikologinja, glasbena publicistka in predsednica Glasbene matice Veronika Brvar, proti koncu leta pa je v program uvrščena spominska romaneskna pripoved slavistke in doktorice literarnih ved Bogomile Kravos Moj Trst. Med prevodnimi deli načrtujemo novejše filozofsko-etično delo svetovno znane ameriške filozofinje Marthe C. Nussbaum Jeza in odpuščanje v prevodu mag. Katarine Majerhold in roman Christine Arnothy Imam petnajst let in nočem umreti v prevodu Marjana Poljanca, ki ga mnogi označujejo za drugi Dnevnik Ane Frank.

Knjiga o Venu Pilonu je bila zelo odmevna

S tem bogatim knjižnim šopkom vsem članicam in članom, sodelavkam in sodelavcem, predvsem pa bralkam in obiskovalkam ter bralcem in obiskovalcem Slovenske matice želimo lepo praznovanje marčevskih praznikov!”

Zarika Snoj Verbovšek, pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice

Matičine knjižne novosti

Zbirka Zgodovina držav in narodov
Julio Valdeon, Joseph Perez, Santos Julia: Španska zgodovina
Urednika zbirke: Peter Vodopivec, Peter Štih
Prevajalec: Ferdinanc Miklavc
Izdelava zemljevidov: Mateja Rihtaršič

Pregled zgodovine Španije od prazgodovinskih kultur do drugega desetletja 21. stoletja je namenjen najširšemu krogu bralcev, saj ima uvodoma obsežno zgodovinsko kronologijo, ki bralcu olajšuje časovno orientacijo, trije avtorji, vsi ugledni strokovnjaki za področja, ki jih obravnavajo, pa v preglednih poglavjih predstavljajo posamezna obdobja španske zgodovine tako s političnega kot socialnega, gospodarskega in kulturnega zornega kota. Sintetičnega pregleda španske zgodovine v slovenskem jeziku doslej še nismo imeli, zato se zdi posebej pomembno, da je knjiga napisana uravnoteženo in posebej opozarja tudi na notranje razlike v Španiji, med drugim posebnosti v razvoju Katalonije, Baskije in Galicije. Posebna pozornost je namenjena tudi zgodovini 20. stoletja, španski državljanski vojni, Francovemu režimu in političnemu razvoju po Francu. Knjiga uživa v Španiji ugled ene najboljših sintez španske zgodovine in je doživela več ponatisov.

Zbirka Slovenska filozofska misel
Tine Hribar: Sem, torej bivam

Naslov knjige akademika prof. dr. Tineta Hribarja Sem, torej bivam se nanaša na Descartesovo trditev cogito, ergo sum, ki jo je nekajkrat zapisal tudi v obliki cogito, ergo sum sive existo: mislim, torej sem ali bivam. Kakor da bi bilo biti in bivati eno in isto. Najprej pa, kakor da sta isto biti in misliti. Avtorjeva teza je, da nista isto ne misel in bit ne bit in bivanje. Pri tem avtor izhaja iz SEM, iz moje lastne, prve osebe glagola biti. Ko rečem SEM, tega SEM ne morem reči, če ga hkrati ne mislim; ne gre torej za istost biti in misliti, marveč za to, da je misel vselej vsebovana (že) v samem SEM. Podobno je z razmerjem med biti in bivati oziroma med (kar je razvidno tako rekoč na prvi pogled) SEM in BIVAM. V prispodobi: sem na cesti ni isto kot bivam na cesti. Razlika med vsebnostjo misli v SEM in pogojenostjo mojega bivanja s SEM je v tem, da bivanje ni, vzporedno z mojo mislijo, vsebovano v SEM, marveč se šele skozi misel lastne biti zavem tudi svojega bivanja. Bivanja nimam le na vesti, ampak tudi v zavesti. V časovni zavesti, ki se izraža skozi bivšost kot bit preteklosti, bodočnost kot bit prihodnosti in pričujočnost kot bit zdajšnjosti oz. sedanjosti.

Zbirka Prevodi iz svetovne književnosti
Francesco Petrarca: Pisma v antiko
Prevajalca: Anja Božič in Brane Senegačnik
Spremno besedo napisala: Anja Božič

Francesco Petrarca (1304–1374) je bil eden najpomembnejših italijanskih književnikov 14. stoletja. Slovi kot začetnik in mojster sonetizma in je po svoji vplivni zbirki Poezije (Canzoinere) tudi najbolj poznan. Petrarca velja za enega izmed začetnikov evropskega humanizma in si je skladno s tem slavo in ugled skušal pridobiti predvsem prek svojih latinskih del. Pesniški venec in naziv poeta laureatus si je tako pridobil s svojim nedokončanim latinskim epom Africa, poleg tega pa je avtor številnih, predvsem filozofskih spisov (SecretumDe Vita SolitariaDe Remediis Utriusque FortunaeItinerarium). V latinščini je napisal tudi številna pisma, ki jih je po vzoru Senekovih pisem Luciliju in Ciceronovih pisem Atiku oblikoval v dve obsežni zbirki.
Pričujoči izbor temelji na zadnji (XIV.) knjigi zbirke, v kateri se zvrsti serija devetih pisem antičnim avtorjem: Ciceronu (dve pismi), Seneki, Varonu, Kvintilijanu, Liviju, Aziniju Polionu, Horaciju, Vergiliju in božanskemu Homerju, dodani pa sta še dve uvodni, pojasnilni pismi in zaključno pismo Sokratu oz. Petrarcovemu prijatelju Ludwigu van Kempnu, literarnemu naslovniku zbirke. Ta pisma se osredotočajo predvsem na Petrarcov odnos do antike, pričujoči izbor pa jim pridaja še nekatera druga pisma, ki dodatno odsevajo pesnikov humanizem, npr. o odnosu do poezije, knjig in znanja, afiniteti do posameznih avtorjev, skrbi zaradi minevanja časa, in dajejo splošne nasvete za življenjsko naravnanost.

Zbirka Spomini in srečanja
Veronika Brvar: Vidh lepote. Dejan Bravničar, violinist

Portret violinista Dejana Bravničarja (1837–2018) Vdih lepote oživlja spomin na izjemnega umetnika, ki je plemenitil kulturo našega in mednarodnega kulturnega prostora, hkrati pa portretira družbene razmere, v katerih je vrhunski violinist dozorel in deloval, ter omogoča vpogled v njegovo družino, ki je slovela po kultiviranosti, prostranosti duha in svetovljanstvu. Mama Gizela Bravničar je bila primabalerina SNG opere in baleta Ljubljana ter ustanoviteljica srednje baletne šole, oče Matija Bravničar pa slovenski skladatelj in akademik SAZU. Violinistova pot je v delu skrbno dokumentirana, kar izpričujejo popisi njegovih koncertov doma in v tujini, izbrani navedki iz kritik domačega in tujega tiska ter pričevanja njegovih kolegov, študentov in sopotnikov. Kljub obsežnemu dokumentarnemu gradivu pa portret umetnika zaživi v slikoviti pripovedi. Sedem poglavij intonira izbrana misel Dejana Bravničarja, ki se dotika vseh plasti njegovega umetniškega delovanja ter plemenitega pedagoškega predajanja, v uvodnem in sklepnem delu pa avtorica knjige Veronika Brvar razkriva tudi manj znane plasti umetnikovega življenja ter njegova druga posebna zanimanja. Vdih lepote bogati še slikovno gradivo, poseben pomen pa portretu violinista daje pesniško posvetilo Otona Župančiča, preroški verzi ob rojstvu sina družini Bravničar.

Matičine novinarske konference

Četrtek, 9. 3., ob 11.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev filozofskih knjig Slovenske matice za leto 2022

Na novinarski konferenci bomo predstavili filozofske knjige, ki so v letu 2022 izšle pri Slovenski matici. Akademik prof. dr. Tine Hribar bo spregovoril o svoji filozofski avtobiografiji Sem, torej bivamprof. dr. Marko Uršič pa o zbirki esejev na temo Plotinove metafizike svetlobe Presežne prisotnostidoc. dr. Sonja Weiss bo predstavila tretji del desetletnega prevajalskega projekta Plotinovih Zbranih spisovprof. dr. Olga Markič pa zbornik razprav z naslovom Alma Sodnik in njeno filozofsko deloDogodek bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.

Predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič, foto Marijan Zlobec

Torek, 14. 3., ob 12.00
Čitalnica Rokopisne zbirke NUK, Turjaška ulica 1, Ljubljana
Predstavitev rokopisnih darov Slovenske matice NUK
Predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič in njena tajnica-urednica dr. Ignacija Fridl Jarc bosta sodelovala na novinarski konferenci, ki jo prireja Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Na njej bodo novinarjem in širši javnosti predstavili dragocene rokopise, ki jih je Slovenska matica leta 2022 v času tajnice-urednice Zarike Snoj Verbovšek podarila NUK.

Četrtek, 30. 3., ob 11.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev zgodovinskih knjig Slovenske matice za leto 2022
Na novinarski konferenci bomo predstavili zgodovinske knjige, ki so z letnico 2022 izšle pri Slovenski matici. Akademikinja prof. ddr. Marija Stanonik bo govorila o zbirki medvojne poezije pozabljenih, večinoma pobitih avtorjev na »drugi strani vojne vihre«, ki jo je izbrala in uredila pod naslovom Brez križa in imenaMag. Anja Božič kot prevajalka in avtorica spremne besede ter doc. dr. Brane Senegačnik kot urednik in prevajalec bosta predstavila slovenski izbor Petrarcovih pisemskih dialogov z antičnimi veličinami pod naslovom Pisma v antiko. Od literarnozgodovinskih del pa se bomo pomaknili še k splošnim zgodovinskim prikazom: doc. dr. David Movrin bo kot urednik povzel prvi zvezek slovenskega prevoda Livijeve zgodovine Rima Od ustanovitve mesta, ki ga je pred smrtjo prevedel ugledni akademik, nekdanji predsednik Slovenske matice prof. dr. Primož Simoniti. Izredni član SAZU prof. dr. Peter Vodopivec in doc. dr. Marko Štuhec pa bosta spregovorila o prvem slovenskem prevodu Zgodovine ŠpanijeDogodek bo vodila pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice Zarika Snoj Verbovšek.

Matica pod zvezdami

Četrtek, 2. 3., ob 18.00 (dogodek je že minil)

Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana

Pogovor s filozofom prof. ddr. Valentinom Kalanom ob njegovi 80-letnici
Prof. ddr. Valentin Kalan je doktoriral iz filologije in filozofije in bil redni profesor na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Za Slovensko matico je prevajal Aristotelova dela (O duši, O nastajanju in propadanju ter prve štiri knjige Fizike), kot soprevajalec je sodeloval pri prevodih Nietzschejevih Času neprimernih premišljevanj, Heideggrove Biti in časa ter Zgodovine filozofije Karla Vorländerja. Napisal je spremno študijo k Matičini izdaji Nietzschejevega Rojstva tragedije iz duha glasbe in naredil izbor Kierkegaardovih besedil v knjižici Ponovitev: Filozofske drobtinice ali Drobec filozofije. Bil je tudi član Filozofskega odseka Slovenske matice. S pogovorom o njegovem pogledu na antično filozofijo in sodobno filozofsko misel ter o izkušnjah pri prevajanju filozofskih besedil bomo počastili 80-letnico njegovega rojstva in več kot pet desetletij njegovega plodovitega sodelovanja s Slovensko matico. Pogovor bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.

Torek, 7. 3., ob 18.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Literarni večer Vsi Molièrovi jubileji in njegovo »šolanje žensk« danes
Slovenska matica je v letu 2022 izdala prevod treh Molièrovih iger (Šola za žene, Kritika Šole za žene in Improvizacija v Versaillesu). S to izdajo želi Slovenska matica počastiti 400-letnico Molièrovega rojstva, ki smo se je spominjali lani, in 350-letnico njegove smrti, ki se je spominjamo letos. Drame je prevedel Aleš Berger, obsežno spremno besedo pa napisal prof. Janez Pipan – oba bosta gosta tokratnega večera v ciklu Matica pod zvezdami. Na predvečer dneva žena pa bosta ženski protipol zastopali še sogovornica dr. Eva Kraševec, dramaturginja, ki je iz Molièrove dramatike doktorirala, in voditeljica večera Tadeja Krečič Scholten. Vsi skupaj bodo poskušali odgovoriti tudi na nekoliko hudomušno zastavljeno naslovno vprašanje o Molièrovem »šolanju žensk« danes.

Četrtek, 9. 3., ob 18.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Podobe iz resničnosti – o slovenski osamosvojitvi in stanju slovenske osamosvojitvene zavesti danes
V letu 2022 je Slovenska matica izdala knjigo prof. dr. Dimitrija Rupla Podobe iz resničnosti, v kateri avtor na novo osvetljuje nekatere ključne trenutke v slovenskem osamosvojitvenem procesu, v korespondenci s preminulim Borutom Trekmanom pa opozarja tudi na nekatere politične stranpoti v tridesetletni zgodovini samostojne države. V času, ko se vsa Evropa sooča z rusko agresijo na samostojno in suvereno državo Ukrajino, z ruskim terorjem nad ukrajinskim prebivalstvom in okupacijo njihovih ozemelj, Slovenci pa na drugi strani istočasno poskušamo izničevati pomen naše samostojne države, bo pogovor z izjemnim poznavalcem slovenskega političnega življenja dr. Dimitrijem Ruplom ter gosti ddr. Igorjem Grdinodr. Igorjem SenčarjemIgorjem Omerzo in Igorjem Bavčarjem priložnost za številna vprašanja o slovenski prihodnosti in odgovore nanje. Pogovor bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.

Predstavitev je že bila

Sreda, 29. 3., ob 18.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
O Plotinu in novoplatonizmu
Doc. dr. Sonja Weiss je skoraj desetletje posvetila prevajanju Plotinovih spisov, ki so v treh zvezkih pod naslovi Zbrani spisi I, II in III med letoma 2016 in 2022 izšli pri Slovenski matici. Za prevod II. dela njegovih traktatov je prejela tudi Jermanovo nagrado. V pogovoru z urednikom knjig prof. dr. Markom Uršičem in poznavalcem platonističnih odmevov v poznejši, zlasti renesančni filozofiji doc. dr. Igorjem Škamperletom bo predstavila svoja spoznanja o Plotinu in novoplatonizmu, dileme pri prevajanju njegovih besedil in pomen njegove filozofije za današnji čas.

Matičina knjižna potovanja

Sobota, 4. 3., ob 9.00
Dom sv. Jožefa, Plečnikova ulica 29, Celje
13. Hipokratovo srečanje: Vzpon in zaton slovenske medicinske etike
Na 13. Hipokratovem srečanju, ki bo posvečeno 10-letnici smrti akademika prof. dr. Jožeta Trontlja, bo nastopil prof. dr. Matjaž Zwitter in ob tem predstavil tudi knjigo Pogovarjamo se o evtanaziji, ki je leta 2019 izšla pri Slovenski matici.

Sobota, 4. 3., ob 19.30
Župnijski urad Preska, Preška cesta 33, 1215 Medvode
Pogovarjamo se o evtanaziji
V Župnijskem uradu Preska bo prof. dr. Matjaž Zwitter predstavil svoje poglede na evtanazijo in svojo knjigo Pogovarjamo se o evtanaziji, ki je leta 2019 izšla pri Slovenski matici.

Ponedeljek, 6. 3., ob 7.45
Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, Maribor
Zgodba o možganih
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek bo dijakinjam in dijakom mariborske Prve gimnazije predstavil zanimivosti o delovanju človeških možganov. Ob tej priložnosti bo tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc mlade poslušalce obdarila s knjižnim darom.

Ponedeljek, 6. 3., ob 10.55
Gimnazija Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, Maribor
Ali bereš Cankarja?
Prof. dr. Vesna Mikolič bo na dveh literarnih delavnicah z dijakinjami in dijaki 3. in 4. letnika Gimnazije Antona Martina Slomška iz Maribora predstavila svojo metodo branja Cankarjevih del s pomočjo ključnih besed v njegovem opusu. Tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc bo učencem uvodoma predstavila tudi Slovensko matico in njeno vlogo pri izdajanju Cankarjevih del ter mlade poslušalce obdarila s knjižnim darom.

Torek, 21. 3., ob 18.00
Dvorana podružnične šole Črniče, Črniče 27, Črniče
Pogovor o knjigi Ljubezen na daljavo
Doslej je bilo vprašanje aleksandrinstva v prvi polovici 20. stoletja v več objavah obdelano le z ženske strani, s poudarkom na ženskah, ki so se odpravile v Egipt, kjer so bile deležne eksotičnosti tujega sveta in svetovljanstva. Tokratna monografija aleksandrinstvu prvič postavlja ogledalo z moške strani – na podlagi pisem skrajno osamljenega moža, ki je po odhodu žene v Egipt ostal doma s komaj eno- ali dveletno hčerko na domačiji, ki so mu jo kljub njegovim skrajnim prizadevanjem prodali na dražbi, da se je moral izseliti iz nje. O monografiji bodo v krajih, kjer je ta žalostna zgodba dejansko potekala, spregovorile urednica in (so)avtorica knjige prof. ddr. Marija Stanonik, pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice Zarika Snoj Verbovšek in urednica založbe Annales Alenka Obid, pri čemer bo posebna pozornost posvečena tudi širšemu zgodovinskemu kontekstu ter etnološki in jezikoslovni vrednosti objavljenih pisem. Na dogodku bodo sodelovali tudi učenci OŠ Dobravlje, podružnice Črniče.
Dogodek soorganizirajo Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Osnovna šola Dobravlje, Krajevna skupnost Črniče, Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Slovenska matica.

Četrtek, 23. 3., ob 11.00
Razstavišče Archivum Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7, Maribor
Pogovor o knjigi Dimitrija Rupla Podobe iz resničnosti
Slovenski sociolog, politik in pisatelj prof. dr. Dimitrij Rupel je pri Slovenski matici izdal svojo tretjo knjigo. Pred tem sta izšli Slovenija na svetovnem prizorišču (2011) in Železo in žamet ali od kulture do države (2017). Podobe iz resničnosti so členjene v dva dela, prvi je faktografsko izredno bogat in dragocen, ker vsebuje dokumente, ki so postali javno dostopni šele v zadnjem času, drugi del pa je tudi žanrsko bolj esejistično naravnan, saj je v njem objavljena korespondenca med Dimitrijem Ruplom in Borutom Trekmanom, ki sta politično sooblikovala poosamosvojitveno obdobje. Svojo knjigo bo prof. dr. Dimitrij Rupel v pogovoru s tajnico-urednico Slovenske matice dr. Ignacijo Fridl Jarc predstavil tudi članom mariborskega zgodovinskega društva in širši mariborski javnosti.
Dogodek soorganizirajo Zgodovinsko društvo dr.  Franca Kovačiča Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor in Slovenska matica.

Četrtek, 23. 3., ob 18.30
Glaserjev salon, Župnija sv. Petra pri Mariboru, Malečnik 34, Malečnik
Pogovor o knjigi Dimitrija Rupla Podobe iz resničnosti
Prof. dr. Dimitrij Rupel bo svojo knjigo Podobe iz resničnosti predstavil tudi v Glaserjevem salonu in galeriji krajankam in krajanom Malečnika. Pogovor z njim bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.

Matičina predavanja

Torek, 14. 3., ob 18.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Univ. dipl. biol. Marjana Hönigsfeld Adamič: Vidra – zala mlinarica
Predavateljico je že od otroštva zaznamovala bližina reke in življenja v njej. Kot ustanoviteljica inštituta Lutra še posebno pozornost posveča vidram. Na predavanju bo podrobneje predstavila evrazijsko vrsto vidre, ki jo poznamo v Evropi. Odstrla bo tudi kar nekaj tančic iz njenega skrivnostnega življenja, hkrati pa opozorila na pomen varstva narave, rek, potokov, močvirij in drugih tipov mokrišč.

Matica za mlade

Ponedeljek, 27. 3.
Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS in Javna agencija za knjigo RS so podprli pobudo evropske komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariye Gabriel, da 27. marca letos prvič praznujemo dan evropskih avtorjev. Namen je ozaveščati mlade o pomenu knjige in branja kakovostne literature. Praznovanju se bo pridružila tudi Slovenska matica, ki bo ta dan s svojimi avtorji obiskala različne šole.
Predavanje spada v cikel, ki ga organizira Naravoslovno-tehniški odsek Slovenske matice.

Matičina čezmejna gostovanja

Četrtek, 30. 3., ob 11.00
Kulturno društvo »Ivan Trinko«, Ulica/Via Ivan Trinko 8, Čedad/Cividale del Friuli
Predstavitev zbornika Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes
Zbornik Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes je del širšega projekta Slovenske matice, ki predstavlja tiskane in avdiovizualne medije v slovenskem zamejstvu. Prvi posvet na to temo je Matica organizirala leta 2021, zdaj pa so prispevki zbrani še v knjižni obliki. Zbornik bosta v Čedadu predstavljala njegova urednica Nadia Roncelli in organizator posveta dr. Danijel Grafenauer.

Slovenska matica gosti

Četrtek, 16. 3., ob 11.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev knjige prof. dr. Janeza Bogataja Vivat academia, vivant professores! Šege in navade maturantov na Slovenskem
Knjiga odstira bogat zgodovinski razvoj proslavljanja mature, z vsemi spremembami, novostmi in opuščanji pojavnih oblik obredov. Zato je v prvi vrsti namenjena vsem maturantkam in maturantom, ki so ali še bodo opravljali maturo ali zrelostni izpit. Pričujoča knjiga naj bi spodbudila tudi večjo skrb za zbiranje in ohranjanje dediščine maturantskih proslavljanj in obredov. V nekaterih gimnazijah na Slovenskem prav zgledno skrbijo za to področje gimnazijskega življenja, drugod spet z vsako generacijo maturantov odhajajo v pozabo številne podrobnosti. Jubilejnim gimnazijskim kronikam bi lahko v prihodnje namenili več pozornosti in tako ohranjali spomin na obdobje, ki se ga od vsega gimnazijskega življenja vsi najraje spominjamo. Z avtorjem prof. dr. Janezom Bogatajem se bo pogovarjala urednica Maja Jug Hartman.
Dogodek v sodelovanju s Slovensko matico organizira Založba Hart.

Četrtek, 16. 3., ob 18.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pogovor o knjigi Jožeta Snoja Očetov sin – Sin Očetov
Knjiga Jožeta Snoja (1934–2021), ki je pravkar izšla pri založbi KUD Logos, je njegovo zadnje delo, ki ga je avtor sam dokončal manj kot dva tedna pred smrtjo. Začne se s poezijo, pesmi, ki jih je v njej za tanko zbirko, pa delujejo kot dolg Auftakt v prozo, s katero se besedilo nadaljuje in konča. Snoj je pripovedovalec zgodbe o svoji religioznosti, knjiga pa njegovo razčiščevanje z lastnim krščanstvom in polemičnim odnosom z Bogom. Ta obračun s samim seboj pa ne teče premočrtno, avtor se prosto in fragmentarno giblje v svojih življenjskih časih, zaznamovanih z otroškimi spomini, vero staršev, uporno protirežimsko držo, idejo o absurdu križa in razmišljanjem o Sinu Očetovem, ki se mu nazadnje izroči v zveličanje. Knjiga je pospremljena s tehtnim in osebno obarvanim uredniškim pripisom avtorjevega sina prof. dr. Vida Snoja. O Snojevem opusu bosta razmišljala dr. Edvard Kovač in dr. Ignacija Fridl Jarc, pogovor z njima pa bo vodil dr. Alen Širca.
Dogodek v sodelovanju s Slovensko matico organizira KUD Logos.

Petek, 17. 3., ob 12.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev posebne izdaje revije SLO, časi, kraji, ljudje o slovenskem begunskem šolstvu
Založba Družina je izdala poseben zvezek revije SLO, časi, kraji, ljudje, ki govori o slovenskem begunskem šolstvu. Posebna izdaja podrobneje prikazuje življenje Slovencev v taboriščih v Avstriji in Italiji, slovenske tiske iz povojnih begunskih taborišč, ravnatelja Slovenske begunske gimnazije v Avstriji Marka Bajuka, šolskega upravitelja slovenskih begunskih ljudskih šol v taboriščih v Avstriji Aleksandra Majhna, ravnatelja slovenske begunske gimnazije v Italiji Ivana Prijatelja in slovenske šole v Argentini po letu 1947. Pripravila jo je dr. Helena Jaklitsch, ki bo zvezek skupaj s sodelavci predstavila v prostorih Slovenske matice.

Četrtek, 23. 3., ob 17.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
»Naša društva«
Klub koroških Slovencev v sodelovanju s Slovensko matico pripravlja predstavitev treh zamejskih kulturno-prosvetnih društev iz vseh avstrijskih koroških dolin. Danijel Mešnik bo predstavil društvo Zila, Marija Weber Ogris društvo Bilka iz Bilčovsa in Martin Kuchling društvo Lipa iz Velikovca. Pogovor bo povezovala mag. Lidija Golc.

Marijan Zlobec

, , ,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

%d bloggers like this: