Spopad med kulturnim ministrom in Slovensko filharmonijo ?


Pred dnevi sem na tej strani objavil članek, sklicujoč se na informacije z Ministrstva za kulturo, da so direktorici Slovenske filharmonije mag. Marjetici Mahne šteti dnevi. Medtem je v sami Slovenski filharmoniji prišlo do ocene njenega delovanja, tako kot celotnega javnega zavoda s končnim glasovanjem o zaupnici direktorici.

Dunja-Wedam.png

Slovenska filharmonja, foto SF/Dunja Wedam

Na internem ocenjevanju so večinsko izrekli podporo direktorici mag. Marjetici Mahne. Kot sem že objavil, je minister za kulturo Zoran Poznič direktorici ponudil možnost “častnega odstopa” oziroma odhoda v pokoj ali v nasprotnem primeru razrešitev zaradi finančne izgube zavoda.

Ocenjevanje vodstvenega kadra zavoda, s katerim zaposleni vsako leto ob koncu sezone preverjajo, kakšna je podpora direktorice in obeh njenih pomočnikov: za umetniško vodenje orkestra in zbora, so zaposleni v SF izpeljali v sredo in četrtek.

Ob skoraj 73-odstotni udeležbi je anonimno glasovanje direktorici pokazalo več kot 78-odstotno podporo.
Glasovanje je sovpadlo z ministrovo ponudbo direktorici, naj zaradi finančne izgube zavoda, ki je ob koncu lanskega leta znašala 39.600 evrov, častno odide s položaja v pokoj, v nasprotnem primeru jo čaka razrešitev. A jo je Marjetica Mahne zavrnila z utemeljitvijo, da ta primanjkljaj v višini 0,6 odstotka letnih odhodkov SF ne more biti razlog za odhod.

Kot protiargument je izpostavljala tudi, da je pod njenim vodstvom – na položaj s polnim petletnim mandatom je bila imenovana 1. avgusta lani po razrešitvi dolgoletnega direktorja Damjana Damjanoviča, prej je bila pol leta vršilka dolžnosti -, narasla prodaja abonmajev in vstopnic, s tem pa se je po več kot desetletju padca občinstvo spet začelo vračati.

Omenjala je tudi, da je svet zavoda potrdil finančni načrt za letošnje leto, v okviru katerega bi na priporočilo ministrstva izgubo sanirali še v tem poslovnem letu, in da se s primanjkljaji, celo višjimi kot v SF, spopadajo tudi drugi javni zavodi v kulturi.

Še pred omenjenim glasovanjem, čeprav je bilo napovedano za danes, se je v hiši nenapovedano oglasil minister in glasbenikom pojasnil svoje stališče glede poslovanja zavoda.

Glasbeniki so zaradi možnosti direktoričinega odstopa ali razrešitve v četrtek predse povabili svet zavoda, v katerem so Boris Rener (predsednik), Mojca Menart (namestnica predsednika), Igor Teršar in Breda Pečovnik kot predstavniki države oziroma ustanoviteljice SF ter Marina Kopše in Katarina Lenarčič kot predstavnici zaposlenih.

Na srečanju s člani sveta, na katerem je bila tudi direktorica, so želeli izvedeti, kako lahko prispevajo k nastalemu položaju. Odločili so se, da svetu zavoda podajo svoje mnenje. “Naše mnenje bomo podali, ker se čutimo dolžni. Omenili bomo analizo celotnega dela z direktorico, pa tudi, kaj si želimo,” je za medije povedala Barbara Kresnik.

Kot pravijo na ministrstvu, finančna izguba v SF ni Damjanovičeva “dediščina”, ampak posledica poslovanja v letu 2018, zato bodo sprožili postopke za direktoričino razrešitev, kot še poročajo nekateri mediji.

Kot kaže gre za razne pritiske, svetovanja, polemike ali zavračanja iz raznoraznih ozadij, ki so povezani z določenimi interesi, ki jim sedanje vodstvo ali ni blizu ali pa gredo mimo “zunanjih načrtov”.
Slovenska filharmonija je začela hitro izgubljati svoje abonente po odhodu direktorja Borisa Šinigoja in umetniškega vodje Iva Petrića, potem pa še bolj po prvem mandatu Damjana Damjanoviča.

Noben minister ni reagiral, niti ni o sumljivih dejavnostih ali odločitvih v samem zavodu kritično spregovoril ne svet ne strokovni svet. Potem je prišlo do stavke…
Slovenska filharmonija ima v resnici v javnosti premalo prepoznavnega in avtoritativnega direktorja, kar iz orkestrskih vrst izbranega umetniškega vodjo orkestra, ni povedala, zakaj je nenadoma dobila novega zborovodjo in predvsem, kdo je njen odgovorni šef dirigent. To nikogar ne briga, saj se v samem zavodu ne pojavlja kot problem, očitno pa ne niti na ministrstvu.
Izguba Slovenske filharmonije v resnici ni taka, kot jo minister želi izrabiti za svoj kadrovski manever. Ta pa ni zgolj njegov, ampak se bolj dozdeva, da je nekdo “zadaj”. V Slovenski filharmoniji gre za problem interesov.
Kakšni so interesi? Na odgovor na to vprašanje pa bo treba še počakati.

Marijan Zlobec


En odgovor na “Spopad med kulturnim ministrom in Slovensko filharmonijo ?”

  1. Ne morem se spomniti, da bi kateri koli minister za kulturo ali minister za katero koli drugo področje družbenih dejavnosti ali javnih služb kdaj zahteval odstop direktorja javnega zavoda, ki bi pri tekočem poslovanju njegove ustanove zabeležili nekaj deset tisočakov začasne izgube. Težko si tudi predstavljam, kaj bi se zgodilo, če bi začeli enako rigorozno ravnati ministrovi kolegi v Vladi RS za področje zdravstva, šolstva, znanosti, kulture itd., itn.
    Omenjena zahteva ministra za kulturo, ki se sredi poslovnega leta loteva nasilne zamenjave direktorice SF z izkazano večinsko podporo zaposlenih ter z minimalno izgubo v višini zanemarljivih 0,6 odstotka od celote načrtovanih letnih odhodkov, zaradi tega na daleč smrdi po avtokratski politični čistki in zamenjavi z “maziljencem” vladajoče kleptokracije, ki vdano čaka na državno sinekuro, kjer bo lahko parazitiral pri državnih jaslih in se nezasluženo kitil z umetniškimi dosežki vrhunskega glasbenega kolektiva kot je SF.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

%d bloggers like this: