Gremo naprej! Slovenska fotografija 1990 – 2015


V Mestni galeriji Ljubljana so pravkar odprli razstavo Gremo naprej! Slovenska fotografija 1990-2015 kustosa, umetnostnega zgodovinarja in pred časom generalnega sekretarja mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA Braneta Koviča. Razstava predstavlja dela avtorjev, ki so “slovensko fotografijo zadnjega četrt stoletja zaznamovali s subjektivnimi poetikami in alternativnimi razmišljanji o dosegu in funkcijah medija.”  Že na odprtje je prišlo zelo veliko ljubiteljev slovenske fotografije, med njimi kar precej avtorjev razstavljenih del. Razstava bo odprta do 11. septembra.

Foto IMG_6233.jpg

Jendo Štoviček, Lado jakša, Janez Pukšič, Miško Kranjec, Brane Kovič, Dragan Arrigler in Franci Virant, od leve, vse fotografije Marijan Zlobec

Foto 4 IMG_6279.jpg

Brane Kovič med otvoritvenim nagovorom

Brane Kovič je med drugim omenil, da je sedanja razstava nadaljevanje trilogije 150 let slovenske fotografije in bo katalog izšel kot četrti zvezek v istem formatu.

Foto 3.jpg

Janez Pukšič, Dragan Arrigler in Miško Kranjec, od leve

Kovič je dejal, da je razstava zasnovana kronološko, pri čemer so najkstarejši fotografi, rojeni v opetdesetih letih,  v drugem nadstropju galerije, med drugim tudi nekdanji znani fotoreporterji Dela, ki pa so vsi odšli v svobodni fotografski poklic.

Foto 2 IMG_6371.jpg

Žiga Koritnik in Jože Suhadolnik sta že iz druge generacije fotografov na razstavi

Brane Kovič je kot javna opseba in znani kritik še posebej omenil, da je na Slovenskem na tisoče fotografov, ki celo mislijo, da so umetniki, a on jih je izbral po svojem okusu oziroma prepričanju, da so najpomembnejši v razvojni liniji zgodovine slovenske fotografije.

Foto 6 IMG_6249.jpg

Kovič je še opozoril na skokovito razširjanje fotografije kot medija; danes v Sloveniji tako rekoč fotografirajo že vsi.

Foto 5 IMG_6330.jpg

Fotografinja Irena Herak je bila v središču pozornosti

Poskus kritiškega prikaza mainstreama

Foto 20 IMG_6402.jpg

“Znotraj vsake ustvarjalne produkcije nesporno obstaja osrednja razvojna linija, ki povzema prevladujoče smernice medija v izbranem časovnem in prostorskem izrezu, spremlja pa jo množica vzporednih, prav tako relevantnih pojavov in praks, ki jih je možno ter ne nazadnje potrebno obdelati in ovrednotiti po posebnih kriterijih in z ustreznimi primerjalnimi analizami.

Foto 15 IMG_6290.jpg

Toda te primerjave so uresničljive šele, ko je vzpostavljena paradigma kontinuitete, v razmerju do katere prepoznavamo odklone, inovacije, alternative in druge produkcijske niše, ki zaokrožajo aktualno fotografsko dogajanje.

Foto 13 IMG_6277.jpg

Fotografija Rajka Bizjaka

Prav zato je tokratna razstava mišljena predvsem kot poskus kritiškega prikaza mainstreama, v katerem poteka zgodovinjenje slovenske fotografije in individualnih prispevkov njenih ustvarjalcev,” je razstavo pospremil njen kustos Brane Kovič.

Foto 7 IMG_6253.jpg

Boris Gaberščik

Generacija, ki se je profilirala že v samostojni Sloveniji

“Odnos do fotografskega medija se je korenito spremenil na stičišču 60. in 70. let preteklega stoletja. Prej je namreč fotografija veljala za samozadostno enklavo, ki ni vznemirjala ostalih umetnostnih področij.

Foto 18 IMG_6376.jpg

V redkih primerih, ko je bilo interference moč prepoznati, pa so eksperimentiranja z njenimi likovnimi učinki obveljala le za vzporedno dejavnost slikarjev in grafikov, ki so jih zanimale dodatne (tehnične) možnosti izpostavljanja formalnih in vsebinskih vprašanj, s katerimi so se ukvarjali.

Foto 16 IMG_6294.jpg

Žiga Koritnik: Glej tička!

Tudi za številne slovenske fotografe je bilo omenjeno obdobje prelomno, zato se nam zdi smiselno, da zdajšnji pregled vpeljejo njihovi novejši dosežki.

Foto 19 IMG_6389.jpg

Za njimi so se uveljavili avtorji, rojeni med 1950 in 1960, z novimi temami in izraznostjo pa so jim sledili spremljevalci punkovske in sploh alternativne scene v (tudi družbeno) naelektrenih osemdesetih.

Foto 17.jpg

Nato smo se srečali z generacijo, ki se je profilirala že v samostojni Sloveniji – nekateri od njih so se izšolali v tujini, drugi pa v študijskih programih, nedavno vpeljanih v različne domače višje in visoke strokovne šole. Tej kuratorski zasnovi je dodan še segment izbranih del nekaterih slovenskih fotografov, ki uspešno delujejo v tujini.” (iz teksta na vabilu).

Foto 12 IMG_6505.jpg

Miško Kranjec

Selekcija je subjektivna, ni pa arbitrarna

“Res je, da je vsaka selekcija subjektivna, kar seveda ne pomeni, da je tudi arbitrarna. To je med drugim razlog, da smo se osredotočili na fotografe, ki se odlikujejo z avtorsko prepoznavnostjo, utrjeno in potrjeno z dolgoletnim, vztrajnim raziskovanjem in (avto)refleksijo.

Foto 17.jpg

Zato na razstavi ni najmlajših, ki šele iščejo modalitete artikuliranja svoje govorice ter pogosto oscilirajo med trendi, vzori in lastnimi hotenji.

Foto 21 IMG_6385.jpg

Njihova stremljenja in uspehe bi namreč še najbolj nazorno pokazala razstava z oznako »mlada slovenska fotografija« – če bo seveda kdo zbral voljo in pogum, da jo bo zasnoval in realiziral …”

Foto 8 IMG_6243.jpg

Jendo Štoviček

Foto 10 IMG_6465.jpg

Janez Pukšič

Razstava predstavlja delo fotografov Uroša Abrama, Dragana Arriglerja, Primoža Bizjaka, Rajka Bizjaka, Bojana Breclja, Jureta Breceljnika, Božidarja Dolenca, Jureta Eržena, Saše Fuisa, Borisa Gaberščika, Tomaža Gregoriča, Irene Herak, Lada Jakše, Mance Juvan, Žige Koritnika, Petra Koštruna, Miška Kranjca, Branka Lenarta, Tomaža Lunderja, Milana Pajka, Hermana Pivka, Janeza Pukšiča, Bojana Radoviča, Klavdija Slubana, Toneta Stojka, Jožeta Suhadolnika, Jenda Štovička, Janeta Štravsa, Aleksandre Vajd, Tanje Verlak, Francija Viranta in Antonia Živkoviča.

Foto 9 IMG_6398.jpg

Fotografiji Toneta Stojka

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

%d bloggers like this: