Po Italiji še knjiga o slovenskih medijih v Avstriji


Slovenska matica je v zadnjem obdobju pripravila kar dva simpozija o položaju slovenskih medijev v zamejstvu, kjer je slovenski živelj najbolj aktiven, vztrajen, narodno ozaveščen, ima svojo kulturo, jezik, medije, osnovne in srednje šole, univerzo, gospodarske organizacije, športna in kulturna društva, banke…Vsa ta spoznanja je strnila v dva zbornika.

Najprej je izšla knjiga Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes, sedaj pa Slovenska matica vabi na predstavitev zbornika Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes, ki bo v četrtek, 21. decembra, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.

Dr. Danijel Grafenauer, foto Radio Agora

Posvet o slovenskih mediji v Avstriji nekoč in danes oktobra 2022 je bil, kot rečeno, drugi posvet Slovenske matice o slovenskih medijih v sosednjih državah, ki je sledil prvemu dogodku, na katerem so predstavili položaj slovenskih medijev v Italiji.

Dr. Janko Malle, foto Novice.at/Bojan Wakounig

Predstavil ga bo urednik dr. Danijel Grafenauer, z njim pa se bodo pogovarjali nekateri izmed avtorjev prispevkov in sodelavci pri nastanku zbornika dr. Janko Malle, Gabriel Lipuš in Janez Stergar.

Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes
Prispevki s posveta na Slovenski matici 24. oktobra 2022

Uredil: Danijel Grafenauer

Posveta o slovenskih mediji v Avstriji nekoč in danes je bil drugi posvet Slovenske matice o slovenskih medijih v Sloveniji sosednjih državah. Na prvem dogodku v tem ciklu so sodelujoči predstavili položaj slovenskih medijev v zahodni sosedi Italiji, na drugem so pogledovali proti severu, proti Avstriji, s čimer so nadaljevali sodelovanje s slovenskimi kulturnimi ustvarjalci izven naših državnih meja, ki sodijo v enoten kulturni prostor, opredeljen z našim slovenskim jezikom.

Gabriel Lipuš, foto Novice.at/Tomaž Verdev

Zbornik Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes vsebinsko sledi posvetu in je razdeljen na tri vsebinske sklope: Slovenske založbe in radio-televizija v Avstriji, Slovenski tiskani mediji in revije v Avstriji ter Refleksije in perspektive. Cilj posveta in zbornika je predstaviti slovenski javnosti manj poznano, a bogato knjižno in publicistično dejavnost Slovencev v Avstriji, ponuditi celovit in informativno bogat vpogled v delovanje medijskih institucij, ki objavljajo v slovenskem jeziku, ter spodbuditi konstruktivno refleksijo, ki bo nanizala možne perspektive nadaljnjega kvalitetnega razvoja na področju medijev slovenske narodne skupnosti v sosednji državi. Zbornik bralcem ponuja vse našteto, še več, podaja obširno informacijo o zgodovini, vsebini, finančnih pogojih, menjavi generacij, tehnološkem razvoju in težavah delovanja slovenskih medijev v Avstriji.

Knjiga je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Inštituta za narodnostna vprašanja.
Knjiga je izšla s podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Dogodek soorganizirata Inštitut za narodnostna vprašanja in Slovenska matica. Dogodek sodi v cikel prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Prof. Janez Stergar

Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes, predstavitev v Trstu

Marijan Zlobec

 


En odgovor na “Po Italiji še knjiga o slovenskih medijih v Avstriji”

  1. Z zahvalo za – po potrebi tudi kritično -spremljanje delovanja Slovenske matice opozarjam, da je pred izidom zbornika o slovenskih medijih v Avstriji že 16. 10. 2023 v SM potekal tretji/zadnji posvet o zamejskih medijih, in sicer o tistih “na Madžarskem in Hrvaškem nekoč in danes”. Spet bo najbrž poteklo (pre)dolgo časa do izide zbornika, ki pa bo vseeno imel trajno vrednost.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja