Od prve obsodbe leta 1928 naprej je več časa prebil v konfinaciji, taboriščih in zaporih, kot na prostosti. Peter Verč je omenil dedovo konfinacijo na otoku Ponza v Tirenskem morju. Kaj natančno se je dogajalo z Romanom Pahorjem po vojni, pa tudi tokrat nismo slišali.