Jermanov nagrajenec je Zdravko Kobe


Nagrada za prevod Kanta
Dr. Zdravko Kobe

Letošnjo Jermanovo nagrado, ki se podeljuje od leta 2015 za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, je prejel prevajalec, univerzitetni profesor dr. Zdravko Kobe za prevod dela Kritika čistega uma Immanuela Kanta (Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019).

Jermanova nagradaje bila ustanovljena leta 2013, imenuje se po uglednem slovenskem filozofu in prevajalcu Franetu Jermanu. Društvo vsako leto podeli eno Jermanovo nagrado. Nagrado lahko dobi član ali nečlan Društva za enega ali več posameznih prevodov ali za življenjsko prevajalsko delo. Posameznik lahko dobi Jermanovo nagrado največ dvakrat, in sicer enkrat za posamezen prevod ali prevode in enkrat za življenjsko delo. Za nagrado za posamezen prevod ali prevode izjemne kakovosti pridejo v poštev knjižne objave iz leta podelitve ali največ dveh let poprej.

Vse predloge, prejete do določenega roka, obravnava komisija za nagrade in priznanja pri DSKP. Komisija je pri svojem delu neodvisna, lahko pa se opira na mnenje zunanjih strokovnjakov. Pri predlogih upošteva kakovost, zahtevnost in pomembnost prevoda/prevodov oz. pri nagradi za življenjsko delo prevajalčevega opusa. Nagrada je denarna, obsega pa še istino o dodeljeni nagradi.

Utemeljitev  Jermanove nagrade za Zdravka Kobeta 

S prevodom Kritike čistega uma nemškega filozofa Immanuela Kanta, ki je prvi prevod tega dela v slovenščino, je prevajalec Zdravko Kobe slovenskemu bralstvu približal edino v slovenščino še neprevedeno Kantovo Kritiko (ta je sicer l. 1781 izšla kot prva med njimi), ki velja za eno najpomembnejših knjig v zgodovini filozofske misli. Zahtevna naloga je končni rezultat Kobetovega več kot tridesetletnega ukvarjanja s Kantom; prevod Kritike čistega uma je nastajal postopoma in po delih izhajal v znanstvenih publikacijah od leta 1993. Pri pripravi se je prevajalec opiral na svoje dolgoletno znanstveno in predavateljsko delo, ki je tesno povezano z nemško klasično filozofijo in še posebno s Kantom. Integralni prevod ponuja osveženo in poenoteno različico dosedanjih prevodov. Kobe jih je revidiral in združil v celoto, uredil je izrazje in prevod opremil tudi z ustreznim znanstvenim aparatom: upošteval je obe izvirni izdaji Kritike čistega uma (1781 in 1787), dodal pa je tudi terminološki slovar, v katerem je sistematično zbrano najpomembnejše izrazje, in krajšo pregledno predstavitev dela. Kantova filozofska razmišljanja, prelita v strogo teoretsko besedilo in zaznamovana z zahtevnim strokovnim izrazjem, so prevedena v duhu slovenske filozofske tradicije; zaradi svoje vsebinske in miselne zahtevnosti postavljajo pred naporno nalogo že bralca, prevajalca pa še bolj. Kobetov prevod je jezikovno korekten, znanstveno dosleden in zvest.

Terminološke težave je prevajalec uspešno razreševal, pa tudi sicer je besedilo, ki ga pogosto zaznamujejo dolge in miselno zapletene stavčne periode, slovenil ustrezno in v skladu z duhom izvirnika. V strokovnem izrazju prevod enako kot izvirnik niha med ohranjanjem tujk na eni in domačo terminologijo na drugi strani, prevajalec pa je za prenekateri izraz poiskal povsem novo slovensko različico. Ob zahtevni vsebini in obsežnem izvirnem besedilu pred bralcem zaživi pristni Kant v lepem slovenskem prevodu, zato Komisija za nagrade in priznanja Društva slovenskih književnih prevajalcev Zdravku Kobetu podeljuje Jermanovo nagrado za leto 2020.

Zdravko Kobe, slovenski filozof in prevajalec, r. 1966, deluje kot izredni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se ukvarja s transcendentalnim idealizmom, spekulativnim idealizmom, filozofijo razsvetljenstva in politično filozofijo. Večina njegovih del je posvečenih nemškima filozofoma Kantu in Heglu. Objavil je kar štiri znanstvene monografije o Kantu. Zdravko Kobe je leta 1990 diplomiral iz filozofija in  sociologija kulture na Filozofski fakulteti Univerze Ljubljana. S tem je dobil naziv profesorja filozofije. Leta 1993 je opravil magisterij in postal magister znanosti. Naslov njegovega magistrskega dela je Sodobna filozofska diskusija v luči določenih kategorij Heglove Logike. Leta 1997 je dobil naziv doktor znanosti, ko je na FF zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Predkritični Kant. Od 1. decembra 1997 je izredni profesor, in sicer višji znanstveni sodelavec na Filozofski fakulteti. Dr. Kobe govori pet tujih jezikov: angleško, nemško, francosko, italijansko in latinsko.

Jermanove nagrade od leta 2015

2015

Matej Hriberšek: Plinij Starejši: Naravoslovje 1, Kozmologija in geografija: knjige 1-6 (2012), Žiga Herberstein: Gratae posteritati (Ljubemu zanamstvu) (2015)

2016

Alenka Mercina: Victor Klemperer: LTI – Lingua Tertii Imperii (Govorica tretjega rajha): Filologova beležnica (2014)

2017

Bogdan Gradišnik: Gilbert Keith Chesterton: Večni človek (2016)

Branko Gradišnik: Nancy McWilliams: Psihoanalitična diagnostika (2017)

2018

Alfred Leskovec: Carl Gustav Jung: Psihologija in alkimija (2017)

2019

Sonja Weiss: Plotin: Zbrani spisi II (2018)

2020

Zdravko Kobe: Immanuel Kant: Kritika čistega uma (2019)

Strokovno komisijo za nagrade in priznanja Društva slovenskih književnih prevajalcev sestavljajo Suzana Koncut, Saša Jerele, Vasja Bratina, Damjan Zorc in dr. Matej Hriberšek kot predsednik.

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja