Sonja Weiss prejemnica Jermanove nagrade


Komisija za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev – DSKP v sestavi Aleš Berger, Lijana Dejak, dr. Matej Hriberšek, Majda Kne in dr. Nada Grošelj, predsednica komisije, je za prejemnico Jermanove nagrade za leto 2019 izbrala prevajalko Sonjo Weiss za prevod dela Zbrani spisi II neoplatonističnega filozofa Plotina, ki je izšlo leta 2018 pri Slovenski matici v zbirki Filozofska knjižnica.

dsc_2534.jpg

Sonja Weiss, foto FF

Utemeljitev Jermanove nagrade

Prevajalski začetki klasične filologinje dr. Sonje Weiss segajo v leto 1998. Odtlej se je kalila ob prevajanju del filozofov in krščanskih mislecev, kot so Anzelm, Bazilij Veliki, Nikolaj Kuzanski, Avguštin in drugi. Med antičnimi pisci je prevajala panegirista Parmenija, sodelovala je tudi pri integralnem prevodu monumentalne zbirke Fragmenti predsokratikov, ki je izšla leta 2012. Kot prevajalka, usmerjena v filozofijo različnih obdobij, kar je povezano tudi z njenim poklicnim delom in strokovnim udejstvovanjem, se je pred nekaj leti lotila svojega doslej najzahtevnejšega prevajalskega podviga: zbranih spisov poznoantičnega neoplatonističnega filozofa Plotina. Prva knjiga tega prevoda je izšla leta 2016, druga, ki se ji podeljuje letošnja nagrada, pa leta 2018; Plotinove razprave so v tem izboru razvrščene kronološko in ne tradicionalno.

9789612132903.jpeg

Prevajalka se je suvereno spopadla z zahtevno vsebino Plotinove filozofske mistike; pri tem je pokazala tudi znatno mero občutljivosti do izvirnika ter iznajdljivosti pri slovenjenju filozofskega izrazja, saj se ni mogla opreti na tradicijo, ker so izbrani Plotinovi traktati tokrat prvič prevedeni v slovenščino. Prevod je kljub zahtevni vsebini ter ob številnih miselnih preskokih in aluzijah, ki jih najdemo v izvirniku, tekoč, lepo berljiv, jasen, razumljiv, v izbrani slovenščini in izvirniku zvest. Izbira besedja in besednih zvez je natančna, a ni strogo omejena, temveč variira. Prevajalka je za lažje razumevanje mestoma dodala vsebinska dopolnila v oglatih oklepajih, ki olajšajo razumevanje vse prej kot lahkega besedila, obenem pa je s tem tudi jasno razviden prevajalkin vsebinski dodatek; mestoma so kot smiselno dopolnilo v oklepaju dodani transkribirani izvirni izrazi. Knjigo kot celoto odlikuje tudi obširen spremni znanstveni aparat: uvaja jo obsežna spremna študija filozofa Marka Uršiča, prevajalka pa je posameznim Plotinovim razpravam dodala pojasnilne uvodne besede, razprave je opremila z ustreznimi sprotnimi opombami, za lažje razumevanje zahtevnega filozofskega besedila tudi s kratkimi povzetki vsebine, prevodu pa je dodala slovarček filozofskih izrazov in izbrano bibliografijo uporabljenih del. Vse to daje delu pečat vrhunskega prevajalskega dosežka s področja humanistike, zato komisija za nagrade in priznanja pri DSKP prevajalki Sonji Weiss podeljuje Jermanovo nagrado za leto 2019. (Po tiskovnem sporočilu)

9789612132583_500.jpg

Sonja Weiss je diplomirala leta 1999 iz latinskega jezika in književnosti ter italijanskega jezika in književnosti, leta 2000 iz grškega jezika in književnosti. Doktorirala leta 2006 s tezo Nauk o duši v Plotinovih interpretacijah mita”. Od leta 2000 je zaposlena na Oddelku za klasično filologijo, najprej kot asistentka in od leta 2012 kot docentka. V času študija se je izobraževala na Katoliškem inštitutu v Parizu (1993/1994) in na seminarjih jezika in kulture v Italiji (Perugia 1995, Gemona 1997). Objavlja članke s področja antične filozofije, zlasti platonskega in novoplatonskega izročila ter njune recepcije v humanizmu, prevaja filozofska besedila antičnih, srednjeveških in humanističnih avtorjev. Dela na integralnem prevodu Plotinovih Enead v slovenščino in je avtorica prve slovenske monografije o Plotinu.

zrcalo-resnice.jpg

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

%d