Ampelografske upodobitve Vinzenza in Conrada Kreuzerja


Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Umetniški kabinet Primož Premzl in Zavod za turizem Maribor – Pohorje vabijo na predstavitev knjige Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja. Slovesnost bo v četrtek, 19. septembra, ob 19. uri v Hiši stare trte v Mariboru. O knjigi bodo spregovorili direktor KGZBM dr. Stane Klemenčič in avtorji besedil dr. Stanko Vršič, dr. Jedert Vodopivec Tomažič, Petra Černe Oven, Marija Nabernik in Primož Premzl, urednik, založnik in soavtor. Pogovor bo vodil Stane Kocutar, skrbnik najstarejše trte na svetu.

Trta pinot meunier, Müllerrebe ali postič. Original je last Kmetijskega zavoda Maribor, iz  Zbirke ampelografskih upodobitev Vincenca in Condrada Kreuzerja, P. Premzl, Maribor, 2001.jpg

Prva izdaja knjige Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja je presegla vsa pričakovanja, saj je doživela neverjetno časopisno publiciteto in odmevne televizijske prispevke tudi v najpomembnejših vinorodnih deželah sveta. Potrdilo se je, da je zbirka edinstvena kulturna dediščina v svetovnem merilu, širši javnosti pa je postala znana šele v knjigi leta.

Conrad_Kreuzer_Foto.jpg

Conrad Kreuzer

Bibliotekarka nemškega Združenja zgodovine vina Renate Schoene (1945 – 2013) jo je kmalu po izidu uvrstila v Bibliografijo zgodovine in kulture vina, Fritz Schumann pa je v reviji tega združenja v recenziji knjige zapisal: “Obstajajo knjige, ki nas razveseljujejo že ob prvem pogledu nanje, in tiste, pri katerih kritično premišljujemo, ali lahko pri takšni opremi v knjigi najdemo tudi kaj razumne vsebine ? Pričujoča knjiga spada v prvo skupino.”

24352_Kreuzer_fd6e8774adc3e5572432a5f7511db751.jpg

Modri refošk

Knjiga je razširjeni ponatis iz leta 2001 (Umetniški kabinet Primož Premzl), za katerega so se na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor odločili  zaradi izrednega zanimanja širše evropske javnosti. Sredstva za novo izdajo na 344 straneh velikega formata so pridobili iz projekta In Cultura Veritas – Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

1200px-Conrad_Kreuzer_Signatur.svg.png

Podpis Conrada Kreuzerja

Vinzenz (1808-1888) in Conrad (1810-1861) Kreuzer sta bila umetnika graškega bidermajerja. Živela sta bolj zatišno življenje in se ukvarjala z risanjem vedut, tihožitij in krajine. Ustvarila sta veliko podob Gradca, a tudi nekaj iz naših krajev, npr. Rogaške Slatine.

Kreuzer_Ampelographie_030_Früher_Gutedel.jpg

Früher Gutedel, pred letom 1872

Risbe, grafike in barvne podobe so včasih služile tudi kot učni pripomoček. Morale so biti kar se da dokumentarno nazorne, njihovi avtorji so praviloma ostali anonimni. Grozdi, listi, vitice in jagode, ki sta jih naslikala brata Kreuzer, so v vsej njihovi polnosti odraz pozornega opazovanja in doslednega posnemanja. Sicer takšne stvaritve naj ne bi sodile v obnebja umetnosti. A zato imajo podobe sort vinske trte veliko dokumentarno vrednost, saj je med njimi veliko takih, ki jih danes pri nas več ni. So dragocen ampelografski dokument, ki priča o pestrosti sort na Štajerskem pred več kot 150 leti, v času, ko je tod deloval tudi nadvojvoda Janez. Ta si je prizadeval za razvoj štajerskega vinogradništva, kar je simbolno povezalo oba brata in znamenitega Habsburžana.

premzl-2-img_1391.jpg

Primož Premzl na lanskem 34. Slovenskem knjižnem sejmu z diplomo najbolje oblikovane poljudne knjige, foto Marijan Zlobec

Veliki ampelograf Franz Xaver Trummer je v tridesetih letih 18. stoletja obiskal vinograde Štajerske, popisal domače trtne sorte in jih razvrstil po metodi klasifikacije, ki sta jo razvila pl. Babo in Metzger. Brata Kreuzer sta podobe štajerskih trtnih sort v dvajset let dolgem obdobju naslikala prav pod njegovim vodstvom.

690px-Kreuzer_Ampelographie_001_Blauer_Trollinger.jpg

Blauer Trollinger

Leta 1872 je Kmetijska družba za Štajersko zbirko upodobitev podarila novo ustanovljeni štajerski deželni sadjarsko-vinarski šoli v Mariboru. Sestavljalo jo je domnevno 175 ali celo 185 primerkov, verjetno kot dopolnilo obsežni Trummerjevi
ampelografiji, izdani leta 1841 v Gradcu. Trummer je takrat sestavil obsežno poročilo o delu in vanj zapisal slovenske sinonime za trtne sorte, saj je potoval pretežno po slovenskem delu Štajerske. 27 izvirnikov Kreuzerjev je služilo kasneje kot predloga za tiskanje Ampelografskega atlasa, leta 1873 izdanega na Dunaju, ki sta ga uredila brata Herman in Rudolph Goethe, prvi ravnatelj omenjene sadjarsko vinogradniške šole v Mariboru, drugi ravnatelj cesarske sadjarske šole v Brumathu pri Strassburgu. Kaj se je dogajalo z zbirko ampelografskih upodobitev po tem času, ne vemo natančno. Sledila so viharna obdobja med katerimi ne moremo spregledati uničenja naših vinogradov zaradi trtne uši, obe svetovni vojni in še bi lahko naštevali. Spreminjala pa se je tudi deželna sadjarsko-vinarska šola.

704px-Kreuzer_Ampelographie_118_Möhrchen.jpg

Möhrchen

Slike, ki so že začele trohneti, je leta 1923 za eno od omar v šolski knjižnici naključno odkril inž. Ivo Zupanič. Tam je bilo 132 listov z ampelografskimi originali. Zavedajoč se njihove velike vrednosti, kot je zapisal v svoje dnevnik, je inž. Zupanič poskrbel za takojšnje kaširanje slik in ustrezno hrambo. Manjkajoče upodobitve so se v desetletjih porazgubile neznano kam in iz različnih razlogov.

1280px-Conrad_Kreuzer_Stadtkrone.jpg

Conrad  Kreuzer – Gradec (Stadtkrone)

Za zbirko gvašev je dolga leta skrbel Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, ki je v svojem 110-letnem obdobju delovanja bil sestavni del sadjarsko-vinarske šole. Kot dober skrbnik je leta 1997 prejel evropsko finančno podporo za tiskanje knjige s predstavitvijo upodobitev sort vinske trte bratov Kreuzer. Leta 2005 je Zavod za turizem Maribor vključil celostno zaščito in restavriranje ohranjenih 126 slik v projekt Vinsko kulturna pot nadvojvode Janeza. Po opravljenem postopku celostne zaščite in restavriranja slik so izvirnike predali v hrambo in varovanje Pokrajinskega muzeja Maribor.

10-4.jpg

Žametovka

Natančnih podatkov o nastajanju zbirke ni, vemo pa da je zbirka nastajala okoli dvajset let in je na začetku vsebovala 175, ali celo 185 upodobitev. Kmetijska družba za Štajersko je zbirko upodobitev podarila deželni sadjarsko-vinarski šoli v Mariboru ob njeni ustanovitvi leta 1872, prvič pa je bila omenjena v letnem poročilu sadjarsko-vinarske šole leta 1882. Upodobitve so narisane v tehniki gvaš.

1280px-Conrad_Kreuzer_Burgtor.jpg

Conrad Kreuzer – Grajska vrata

Brata Kreuzer sta bila izučena umetnika graške umetnostne akademije. Pri njunih upodobitvah v tej zbirki je šlo predvsem za dokumentarnost. Pri takšnih upodobitvah avtorji po navadi ostanejo anonimni, kar se je zgodilo tudi z bratoma Kreuzer. Ob slikah so tudi natančni opisi vrst, ki jih je napisal ampelograf Franz Trummer. Trummer je med letoma 1835 in 1839 potoval po Štajerski in drugih slovenskih deželah ter popisal prav vse najdene sorte. Možno je da sta Kreuzerja potovala z njim in si delala osnutke za nadaljnje delo. Njegova obsežna ampelografija iz leta 1841 je bila osnova za nastanek zbirke.

Conrad_Kreuzer_Selbstporträt.jpg

Conrad Kreuzer – Avtoportret, 1845

Zbirka je bila od 1872 dalje hranjena v knjižnici vinarske šole v Mariboru. Uporabljena je bila v mnogih vinarskih in ampelografskih delih in prav zaradi te nenehne rabe upodobitev, se jih je toliko izgubilo: kar 53 (43) izvirnikov. Še leta 1923 je bilo navedeno, da zbirka vsebuje 132 upodobitev, do leta 1980 pa je bilo izgubljenih še šest izvirnikov. Te upodobitve z opisi imajo danes zelo veliko zgodovinsko vrednost, saj večine teh sort ni več, predvsem zaradi pojava trtne uši po 1880, ki je pomenila skorajda popolno uničenje vinogradov na Štajerskem. Takšnih zbirk je dandanes na svetu zelo malo in je tako tudi posebna rariteta.

1280px-Conrad_Kreuzer_Graz_von_der_Ostseite.jpg

Conrad Kreuzer – Pogled na Gradec z vzhoda

Zbirka je dolga leta ležala skoraj pozabljena in razpadajoča v knjižnici vinarske šole Maribor, vse do leta 1997, ko je kmetijsko-gozdarski zavod Maribor pridobil evropsko finančno podporo za tiskanje knjige s predstavitvijo vseh upodobitev sort vinske trte in jih je začel Primož Premzl sistematično popisovati. Takrat je evidentiral 125 slik z opisi. Leta 1999 je bil najden še en izvirnik na Ptuju in leta 2001 je Premzl izdal Zbirko ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja. (Po različnih virih in vabilu na predstavitev knjige)

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

%d