Protesti na Delu ne zaležejo


Kako se bodo zaostrili spori in spopadi na Delu po odpuščanju  novinarjev in drugih zaposlenih, ne ve nihče. Novi lastnik Dela je sicer že lani  napovedal občutno ali drastično znižanje števila zaposlenih in se sedaj to uresničuje. Hkrati pa vsi vedo, da proces odpuščanja še ni končan, kvečjemu nasprotno. Lastnik Dela ne reče  nič, saj je lastnik, čigar identiteta niti ni povsem jasna, saj gre namreč  za holding oziroma družno FMR, katere nadzornik je Stojan Petrič.

Delo 1.jpg

Delo skriva v sebi toliko zgodovine, da nima novinarja, ki bi vse to popisal, foto Marijan Zlobec

FMR misli na denar, pravzaprav čim več denarja. Zato je Delo kupil in je v celoti njegovo ter misli, da so njegovi tudi ljudje, zlasti tisti, za katere še meni, da jih potrebuje. Če tako razmišlja, in rezultati takega razmišljanja so  vidni, bolj kot rezultati kakšnega drugačnega razmišljanja, pa je vsem jasno, da ne potrebuje, kaj šele spoštuje nikogar. Seveda se lahko vprašamo, kaj pa je dobrega za Delo naredila Pivovarna Laško kot poprejšnji lastnik? Kaj je z Delom in z nekaterimi drugimi mediji v državi delal, bolje rečeno, kako je z njimi šaril pokojni Delov novinar in urednik?

Prva izjava IO Aktiva novinarjev Dela že ob nakupu

Izvršni odbor Aktiva novinarjev Dela je že ob prodaji časopisa v dotedanji lasti Pivovarne Laško dal posebno izjavo, v kateri je poudaril, da IO Aktiva ni bil vključen v proces prodaje časopisne družbe Delo in da ne pozna pogojev, pod katerimi je bila prodaja opravljena.

“Od novega lastnika pričakujemo, da se bo vedel kot odgovoren lastnik, da bo vlagal v razvoj novih produktov, ter da bo zmogel in gradil na temeljih, ki jih je skozi več kot 55-letno zgodovino postavilo Delo. Ko bodo formalni postopki zaključeni od novega lastnika tudi pričakujemo, da uredništvu predstavi svoje načrte z družbo…”

Namesto tega dobiva obvestila prizadetih o njihovi odpustitvi, to je prenehanju delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.

Potem ko je sindikat in aktiv novinarjev Dela izvedel za odpustitev štirih novinarjev iz Slovenskega dopisništva, kar pomeni rušenje dopisniške mreže že po  vsej Sloveniji (poprej Kranj, Novo mesto…), je sprejel skupno izjavo.

Najnovejša skupna izjava na Delu

“V uredništvu Dela se nadaljujejo nejasna in nepregledna odpuščanja. Prejšnji teden so bile odpuščene tri kolegice iz Delove dokumentacije, danes pa so bili o odpovedi delovnega razmerja obveščeni štirje novinarji, vsi člani Slovenskega dopisništva. Zaradi vsega tega smo v IO Aktiva novinarjev Dela izjemno zaskrbljeni, saj se s takimi kadrovskimi rezi uničuje dopisniška mreža Dela. Razgradnja slovenskega dopisništva prinaša krčenje pomembnih novinarskih vsebin in obenem tudi Delove prisotnosti po Sloveniji.

Glede na že sprejeti sklep občnega zbora Aktiva novinarjev Dela vnovič zahtevamo, da se predstavniki lastnikov in uprave nemudoma sestanejo z uredništvom Dela in predstavijo strategijo in cilje, ki jih imajo z našo medijsko hišo in človeškimi viri v njej. Tovrstne kadrovske poteze in pomanjkljivo informiranje povzročajo negotovost v kolektivu in tudi slabo vplivajo na kakovostno ustvarjanje novinarskih vsebin.

Zahtevo IO Aktiva podpirata tudi Svet delavcev Dela in Sindikat novinarjev Dela…”

Med novinarji ni ne solidarnosti ne obveščanja

Nekdo, ki Delove razmere dobro pozna, me je v prispelih komentarjih vprašal:”A ni več krme v koritu?” Kaj je s tem mislil, naj pojasni, sicer si lahko predstavljam, da nimam več o čem pisati? Ali pa da Delo nima več krme za svoje novinarje in jih mora poslati kam drugam “v rejo”?
Nekateri drugi opažajo, da je med novinarji premalo solidarnosti: “[…] kaj več o dogajanju na Delu, tako rekoč živi almanah odpuščanj, postal blog Marijana Zlobca, ki v enem zadnjih zapisov prinaša pripoved Maje Megla, še ene odpuščene novinarke. Vprašanje nesolidarnosti, ki gre celo do nivojev neobveščanja in […]” (Komentar je bil že poslan v taki obliki!). V celoti pa ga najdem objavljenega nekje drugje:”Podatka, da so na Delu včeraj odpustili štiri nove dopisnike, nisem našel nikjer drugje, razen pri Zlobcu. In ja, ni bila STA.

Bog nas obvarji medijske krajine, v kateri prvenstvo v obveščanju o odpuščanjih prevzema Janševo strankarsko glasilo. Ja, piše se marec 2016 in takšno je realno stanje.

Sicer je edino mesto, kjer lahko zvemo kaj več o dogajanju na Delu, tako rekoč živi almanah odpuščanj, postal omenjeni blog Marijana Zlobca, ki v enem zadnjih zapisov prinaša pripoved Maje Megla, še ene odpuščene novinarke.

Vprašanje nesolidarnosti, ki gre celo do nivojev neobveščanja in njegovega izrinjanja iz medijskega mainstreama, tu trči na še eno bolečo rano, ob novinarski nesolidarnosti se odpira še vprašanje, hmm, kolaboracije…”

Največje pozornosti deležen Dejan Karba

Med sedaj odpuščenimi novinarji Dela je največje pozornosti poimensko deležen Dejan Karba, pri čemer ne omenjajo preteklih dogajanj na Delu, povezanih z njim v podrobnostih, ampak krivico, ki jo je nekomu storil, odsotnost etike in morale ter sklep Vrhovnega sodišča. Seveda je treba tu povedati, da je bil on najnižji člen v tej verigi in da nekaterih tekstov pametnejše in pravičnejše uredništvo Dela ne bi objavilo s tako lahkoto, kot se je v to avanturo nesamokritično podalo. Nekateri  Delovi novinarji so s kritikami notranjega značaja marsičemu nasprotovali, nekateri pa so bili  tudi odločni zagovorniki objav… Vsekakor narediš napako, ki te drago stane in, se strinjam z nekim komentarjem, da povzproči bolečine nekomu drugemu. Nekdo je zapisal:”…Dobro se še spominjam njegovih laži in podtikanj iz preteklosti. Zato mu želim, da občuti, kako je, kadar se človeku godi krivica…”

Koliko krivic se godi v novinarskih krogih; oglejte si 175 tožb proti novinarjem, ki razkrivajo nepravilnosti, pa vse do kriminala na vseh področjih družbenega in javnega življenja. Spomnimo se zadeve Miro Petek. Vsa Koroška ve, kdo ga je dal pretepsti oziroma umoriti. Miro Petek je tedaj izjavil:”Sramota je, da so v Sloveniji kaznovane žrtve, ne pa zločinci!”

Nikoli ne bom pozabil, kaj mi je nekoč rekel slavni slovenski esejist, pisatelj, polemik, kritik, ravnatelj Drame SNG Ljubljana…Bojan Štih: “Zlobec, ti si ne znaš, predstavljati, kaj vse jaz vem in kaj sem videl ali izvedel, ko sem bil po vojni v Beogradu, pa bom molčal!”

Občutljive teme intimnega značaja ne spadajo v segment informiranja javnosti ter so bolj ali manj nedostopne za javnost, če se nekaterih stvari ne ugotovi po drugih, to je strokovnih in zakonitih poteh. Ne pa z njimi ali celo zgolj domnevami v Delo in še manj kar ali naravnost na prvo stran.

Bral sem izjemen komentar na to temo, ki pa ga ne morem objaviti, ker je šlo za obveščanje med kolegi novinarji Dela. Morda bi ga kdaj drugič, če  bi ga avtor izrecno poslal v objavo, kar pa dvomim, ker je njegov tekst star že nekaj let.

Če se spet vrnem k aktualnemu dogajanju; novi lastnik ne bo zdržal dolgo v poziciji, da Aktiv novinarjev Dela, Sindikat novinarjev Dela, Svet delavcev Dela…niso njegovi sogovorniki.

Če še  ni spoznal, da so njegovi sogovorniki bralci in naročniki, oglaševalci in drugi dolgoletni, če že ne kar večdesetletni podporniki Dela, potem mu bije navček.

Žal pa se še bolj  bojim, da tega navčka ne sliši onih šest lastnikov Kolektorja, ki so se v zadnji lestvici najbogatejših Slovencev uvrstili na zelo visoka mesta s skupnim premoženjem okroglih 150 milijonov evrov, medtem ko je kupnina  za Delo znašala borih 7,3 milijone evrov.

Uprava družbe FMR  je ob nakupu Dela sporočila

“Družba FMR bo nastopala kot dolgoročni lastnik Dela in podpirala razvoj časopisne hiše Delo na strateškem, tehnološkem in kadrovskem področju. V družbi FMR se zavedamo, da ima Delo posebno vlogo v slovenskem medijskem prostoru, ki ga kreira z vsebinami v svojih edicijah, in je na tem področju predvsem odgovorno svojim bralcem.

Kot lastniki si bomo prizadevali, da bomo z dobrim korporativnim upravljanjem prispevali k temu, da bo Delo uspešno poslovalo in na ta način ustvarjalo dobre temelje za ohranitev in razvoj neodvisnega in raziskovalnega novinarstva v skladu z novinarskim kodeksom in etiko. Sočasno, kot lastniki družbe, pričakujemo od uprave Dela dobičkonosno poslovanje, kar je tudi eden izmed pomembnejših razlogov za nakup.

Družba FMR je bila ustanovljena pred 25 leti. V vseh 25 letih delovanja je poslovala z bilančnim dobičkom, ki se je v letih od 2002 do 2013 povečal za več kot trikrat. Družba FMR je danes minimalno zadolžena, kar ji v prihodnosti omogoča financiranje donosnih finančnih in strateških naložb. V vseh letih od leta 1995 dalje je družba svojim delničarjem izplačevala dividende. Ena največjih in najuspešnejših dolgoročnih finančnih naložb je naložba v družbo Kolektor Group…

V oči bodejo nekateri pojmi kot so neodvisno in raziskovalno novinarstvo v skladu z novinarskim kodeksom in etiko. Po drugi strani pa še financiranje donosnih finančnih in strateških naložb.

Spet se bojim, da tu ne bo “izplena” na pod a in ne pod b.

Torej ostane nam še točka c!

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja