Podobe slovenske Štajerske


Narodna in univerzitetna knjižnica  je v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor in Umetniškim kabinetom Primoža Premzla v Razstavni dvorani NUK pripravila razstavo Podobe slovenske Štajerske. Avtorji razstave in tokratne postavitve (poprej je že bila na ogled v Mariboru) so dr. Vlasta Stavbar, Primož Premzl in Gabrijela Kolbič.

IMG_2154.JPG

Primož Premzl med nagovorom v NUK, vse fotografije Marijan Zlobec

Razstavljeni eksponati so iz zbirk Univerzitetne knjižnice Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor, iz zasebne domoznanske zbirke Primoža Premzla, iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani ter Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož.

IMG_2134.JPG

Dr. Vlasta Stavbar

Odprtje je bilo na moč slavnostno, z nastopom Kvarteta klarinetov in z nagovorom dr. Melite Ambrožič, pomočnice ravnateljice NUK, pozdravnim nagovorom dr. Zdenke Petermanec, ravnateljice UKM, in slavnostnim govorom dr. Ivana Stoparja.

IMG_2117.JPG

Dr. Ivan Stopar je živa enciklopedija

Iz nagovora soavtorice razstave dr. Vlaste Stavbar

“Razstava nas vodi skozi dela treh mož, in sicer Georga Matthäusa Vischerja, avstrijskega duhovnika, topografa in kartografa, rojenega na Tirolskem leta 1628, ki je sestavljal zemljevide in izdeloval grafike in risbe več kot sto mest, gradov, fevdalnih posestev, samostanov na območju Avstrije, med njimi tudi pomembno delo za Štajersko, in sicer Topographia ducatus Styriae s 392 upodobitvami štajerskih mest, trgov, samostanov in gradov.

IMG_2189.JPG

Dr. Vlasta Stavbar, Primož Premzl in Gabrijela Kolbič

Vischer je imel kasnejšega nadaljevalca. Tako razstavo bogatita tudi album avstrijskega knjigoveza, litografa, založnika in oficirja Josefa Franza Kaiserja iz začetka 19. stoletja in album srednještajerskih vedut avstrijskega slikarja in grafika Carla Reicherta iz druge polovice 19. stoletja.

IMG_2194.JPG

Vsi trije izvirni albumi so dragoceno gradivo, ki ga knjižnice glede na svoje poslanstvo hranimo, promoviramo in s prenosom na sodobne medije ali v faksimiliranih izdajah dajemo na voljo raziskovalnemu delu.

IMG_2206.JPG

Ksenija Horvat, Janez Lombergar in Primož Premzl

Tokrat so na razstavi kot umetniški izdelek. Troje dragocenih izvirnih albumov dopolnjujeta še dve poslastici, in sicer monumentalna Vischerjeva zemljevida Štajerske iz let 1678 in 1781.

IMG_2185.JPG

Carl Reichert, avtoportret, 1865, tonirana litografija

Omenjeno gradivo si lahko dopolnimo s “pogledom ali razgledom” na realne posnetke pokrajin ali mesta, kot vedute opredeljuje ena izmed definicij.

IMG_2183.JPG

Georg Matthäus Vischer

IMG_2173.JPG

Razstavna dvorana NUK

IMG_2177.JPG

Zgodbo podob in pogledov na kraje slovenske Štajerske dopolnjujejo zemljevidi iz 17. in 19. stoletja za območje Štajerske, katere lahko gledalec vrednoti iz znanstvenoraziskovalnega stališča ali pa jih le preprosto ogleduje in občuduje po umetniški in tehnični plati.”

IMG_2169.JPG

Razstava kaže kako so bile vedute, albumi in zemljevidi umeščeni v prostor slovenske Štajerske iz obdobja od 17. do 19. stoletja.

IMG_2167.JPG

Razstava v NUK pa pokaže še uspešno sodelovanje med ustanovami, saj je bila pred tem že na ogled v treh prostorih UKM.

IMG_2165.JPG

Univerzitetna knjižnica Maribor ima bogat fond dragocenega gradiva, zbranega v posebnih zbirkah Enote za domoznanstvo, Primož Premzl pa je znan po vsej Sloveniji in v tujini s svojo domoznansko zbirko obogateno z založniškimi dosežki.

IMG_2108.JPG

Kot je sklenila svoj nagovor dr. Vlasta Stavbar, dejavnost obeh odstira marsikatero mariborsko in štajersko kulturnozgodovinsko podobo, ki pomeni pomemben kamenček v sozvočju starega in sodobnega, dragocenega in uporabnega, skrbno varovanega in dostopnega.

IMG_2105.JPG

V imenu UKM je goste pozdravila ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor dr. Zdenka Petermanec.

IMG_2097.JPG

V imenu NUK pa dr. Melita Ambrožič, pomočnica ravnateljice NUK. Ona je spomnila, da je ena temeljnih nalog NUK, da zbira, hrani in za bodoče rodove tudi ohranja pisno kulturno dediščino slovenskega naroda.

IMG_2089.JPG

Ravno tako pomembno pa je, da to dediščino predstavlja javnosti, tako v izvirni kot digitalni obliki.

IMG_2099.JPG

Marijan Zlobec

 

 

 

 


En odgovor na “Podobe slovenske Štajerske”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja