Bogata monografija o ohranjaju sodobnih likovnih del


Ohranjanje, varovanje  in konserviranje-restavriranje modernih in sodobnih umetniških del je bila znanstvena, raziskovalna, pedagoška in publicistična naloga za naše razmere kar zelo velikega števila strokovnih sodelavcev iz Slovenije in Hrvaške, ki je dobila rezultat na dveh razstavah v Ljubljani in Zagrebu ter v razkošni trijezični monografiji, kot jih doslej še ni bilo.

Tiskovna konferenca, foto Marijan Zlobec

Predstavitev znanstvene monografije Od blizu/Izbliza/Up Close, ki je izšla v sklopu istoimenskih razstav v Moderni galeriji v Ljubljani (22. 12.2022 – 15. 4. 2023) in v Muzeju sodobne umetnosti (28. 5. – 25. 8. 2024), je bila v avditoriju Moderne galerije v petek ob 12. uri, kar vsekakor ni najbolj primeren ne dan ne ura, kar se je pokazalo na skromni medijski in avtorsko umetniški udeležbi.

Tamara Trček Pečak

Knjiga je nastajala tri leta, raziskovaje pa je trajalo dobro desetletje. Ob tako velikih rezultatih in pomenu same teme za celotno slovensko kulturno dediščino, čeprav je tu poudarek na sodobnih delih, njihovem restavriranju in konserviranju, bi taka v bistvu neponovljiva tema terjala širšo predstavitev in posledično publiciteto.

Čeprav ni bilo govora o konkretnih imenih ali dogodkih, pa naj se spomnim lanskih poplav, ki so uničile ali močno poškodovale precejšen umetniški opus slikarja Gustava Gnamuša, prav tako pa so pred leti na njegovi razstavi v Moderni galeriji neznanci poškodovali eno njegovo sliko z ureznino z nožem, kar je bil za umetnika in druge obiskovalce razstave velik šok. O tem je v knjigi poseben prispevek.

Monografijo so predstavili: avtorice projekta in urednice mag. Tamara Trček Pečak (UL ALUO), mag. Nada Madžarac (MG+MSUM), mag. Mirta Pavić (MSU Zagreb); sodelavci/ke na projektu in soavtoriji/ce besedil: dr. Irena Kralj Cigić (UL FKKT), Neva Pološki (ALUO Zagreb), dr. Katja Kavkler (ZVKDS RC), dr. Martina Vovk, direktorica MG+MSUM, Vesna Meštrić, direktorica MSU Zagreb, Alen Ožbolt, dekan UL ALUO, ter Jernej Kejžar kot grafični oblikovalec knjige, ki je z oblikovalskega stališča bila deležna samih pohval. In to zasluženo. Imel je zelo težko delo in ga je v celoti obvladal.

Jernej Kejžar razlaga svoje grafično oblikovanje knjige

Založniki: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani(UL ALUO), Moderna galerija v Ljubljani (MG+MSUM) in Muzej sodobne umetnosti v Zagrebu (MSU Zagreb). V sodelovanju s partnerji: Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL FKKT), Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS RC) in Akademijo za likovno umetnost v Zagrebu (ALU Zagreb).

Prelom

O razstavi v Moderni galeriji

Od blizu: Ohranjanje, varovanje in konserviranje – restavriranje del moderne in sodobne umetnosti

Od blizu je kompleksen, večletni projekt, pri katerem se je povezalo kar šest partnerskih ustanov z namenom, da tako strokovni kot laični javnosti predstavimo raznolikost v pristopih h konserviranju in restavriranju umetniških del.

Na ta način omogočamo lažje razumevanje obravnavane problematike, ki sega v obdobje od začetka 20. stoletja do danes. Ponekod stopajo v ospredje etična vprašanja, raziskave, usmerjene v materialno zgradbo, tehnologijo nastajanja umetnin ali v iskanje razlogov za nastale ali nastajajoče poškodbe, drugje konservatorsko-restavratorski posegi sami, včasih pa so rešitve povezane s preventivno konservacijo. K slednjemu sodi tudi ozaveščanje javnosti vseh generacij in ranljivih skupin, ki s svojim razumevanjem in pristopi lahko veliko pripomorejo k daljšemu obstoju pa tudi razumevanju umetnin.

Projekt sestavljajo razstava v osrednjih dvoranah Moderne galerije, kjer so na ogled posegi, ki so jih restavratorke/ji opravili na konkretnih umetninah iz zbirk Moderne galerije (na primer na slikah Gabrijela Stupice in Marija Preglja) in iz Muzeja suvremene umjetnosti v Zagrebu. Obenem lahko z video zapisi in fizičnimi prikazi sledite postopkom, dilemam in kreativnim rešitvam, ki so spremljale restavratorske posege.

Oddelek za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) in Moderna galerija v Ljubljani (MG+MSUM) poglobljeno sodelujeta že od leta 2013. Skupaj s študenti konservatorstva-restavratorstva uresničujeta strokovne in raziskovalne cilje tako na področju diagnostike, dokumentiranja, posegov in preventivne konservacije kot tudi pri ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti.

Podobno poteka sodelovanje tudi na Hrvaškem, saj Muzej sodobne umetnosti v Zagrebu (MSU), Oddelek za konserviranje-restavriranje na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu (ALU) in Umetniška akademija v Splitu (UMAS) izvajajo skupne projekte z namenom, da bi se študenti seznanili z značilnostmi sodobnih del ter z etičnim in tehničnim pristopom k modernim in sodobnim materialom.

Ker gre za zelo kompleksno problematiko, se nas je v projekt Od blizu povezalo kar šest partnerskih ustanov, in sicer tri nosilne ustanove, MG+MSUM Ljubljana, UL ALUO in MSU Zagreb, ter pridružene Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL FKKT), Restavratorski center Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS RC) in Akademija za likovno umetnost (ALU) Zagreb. Pri projektih, katerih rezultati so pripomogli h končni podobi predstavljenega, so sodelovali tudi kolegi in študentje z drugih fakultet ljubljanske univerze (Naravoslovnotehniške fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Akademije za glasbo), s Farmacevtsko-biokemijske fakultete v Zagrebu in Akademije za umetnost v Splitu ter Atelje Vasko Lipovac iz Splita in Center za forenzične preiskave, raziskave in izvedenska mnenja Ivan Vučetić iz Zagreba.

Deset udeležencev tiskovne konferene

Predgovori

Iz predstavitev posameznih avtoric je bilo razvidno zgoraj omenjeno sodelovanje tako med ustanovami v Sloveniji kot na Hrvaškem ter med obojimi, kar predstavlja velike možnosti za naprej.

Vesna Meštrić, direktorica MSU Zagreb

Tu pa nastopi vprašanje širše nacionalne kulturne politike in financiranje vseh nalog iz sredstev MK, česar pa ni, še posebej namenskega denarja. Manjkajo nam urejeni in varni depoji, gliptoteke, konserviranje in restavriranje vseh del v javnih, najbolj ali najprej v državnih ustanovah, česar pa ni dovolj. Eno je strokovna pomoč in moč pri konkretnih nalogah, drugo pa v kakšnem obsegu temeljne naloge potekajo in kakšen je uspeh celote.

Mag. Mirta Pavić (MSU Zagreb)

Monografija nima naloge kritike državne kulturne politike, niti ne predstavlja analize potreb, ker vse poteka veliko bolj v restavratorskih delavnicah.

Alen Ožbolt, dekan UL ALUO

Na predstavitvi knjige se je pojavila tudi tema ponarejanja umetnin in analize vseh oblik ali postopkov, ki ponaredke odkrivajo. Žal umetnostni trg deluje po svoje, a slišali smo željo in cilj, da se ponarejanje zaustavi in spravi na točko nič. To pa bo težko, dokler bo tudi v Sloveniji delovala galerijska in druga likovna mafija. Pred kratkim je bila avkcija domnevno slike Ivane Kobilca, za katero je, kot je bilo zatrjeno, strokovno ekspertizo podal dr. Ferdinand Šerbelj, ki pa se osebno ni oglasil in pojasnil načina ugotavljanja avtorstva slavne slovenske slikarke.

Na zadnji televizijski okrogli mizi so bili ravno sodno zapriseženi strokovni ocenjevalci ali cenilci umetnin deležni največjih kritik, češ da se spoznajo na vse. Spomnimo se na bančni kredit v višini 7,5 milijonov evrov za podjetnika Franca Riemerja, za katerega je bila dana garancija ponarejene slike Diega Velázqueza, s strokovno ekspertizo, ki jo je napisal umetnostni zgodovinar Janez Mesesnel, NLB pa sprejela. Ponarejene so bile tudi slike Rembrandta, Cézanna, Modiglianija…

Na tiskovni konfereci ni bilo govora o avkcijah, na katerih avkcijske hiše ne garantirajo avtentičnosti umetnin in kupec sam tvega svoj vložek.

Restavrirana slika Gabrijela Stupice

Če se vnemo k sami knjigi in njeni vsebini

Predgovori

Alen Ožbolt, UL ALUO
Martina Vovk, MG+MSUM
Vesna Meštrić, MSU

Uvodne misli

Tamara Trček Pečak
Nada Madžarac
Mirta Pavić

Umetnine pod drobnogledom – različni umetniki, različni pristopi

Mirta Pavić

Konserviranje-restavriranje sodobne umetnosti
ali kako obrniti perspektivo

Raziskave in analize

Nada Madžarac
Eva Menart
Tamara Trček Pečak

Gabrijel Stupica: Tehnologija nastajanja in pristop k ohranjanju umetniških del

Andrej Hirci

Multispektralna analiza slik Gabrijela Stupice

Petra Bešlagić
Katja Kavkler

Materialna zgradba slik Gabrijela Stupice: analiza slikovnih plasti

Domen Kranjc
Klavdija Koren
Ana Penko
Urška Zupančič
Tamara Trček Pečak
Irena Kralj Cigić

Umetniki imajo tudi kemijski podpis

Jasna Jablan
Ivana Bačić
Mirta Pavić
Irena Kralj Cigić

Konserviranje in hranjenje organskega materiala v muzejski zbirki

Mladen Čulić

Vasko Lipovac, skupina reliefov iz Cavtata:
računalniška rekonstrukcija celotne izvirne postavitve
na podlagi fotodokumentacije in ohranjenih reliefov

Konserviranje-restavriranje

Liza Lampič
Nada Madžarac

Pogled na konserviranje-restavriranje slik Riharda
Jakopiča iz zbirke Moderne galerije v Ljubljani

Tamara Trček Pečak
Nada Madžarac
Irena Kralj Cigić

Marij Pregelj pod drobnogledom

Živa Brglez
Lucija Močnik Ramovš
Nada Madžarac

Problematika konservatorsko-restavratorskega
posega na sliki Marija Preglja

Tamara Trček Pečak
Klavdija Koren
Nada Madžarac
Nina Dorič Majdič
Irena Kralj Cigić

Konserviranje-restavriranje slike Andraža Šalamuna
iz zbirke Moderne galerije v Ljubljani

Larisa Vidaković
Marija Curić

Konserviranje-restavriranje monokromatske skulpture,
pobarvane z industrijskimi barvami, na primeru makete za javno plastiko Vaska Lipovca

Ana Božičević
Ivana Drmić
Dorotea Podolšak

Dopolnitev in reintegracija strukturnih
vrzeli v poliestru triptiha Tarča II

Helena Bosnić
Neva Pološki

Ulična umetnost kot del muzeja: čiščenje murala na platou MSU

Preventivna konservacija

Nika Maltar
Irena Kralj Cigić
Nada Madžarac
Nina Dorič Majdič
Tamara Trček Pečak

Hranjenje in razstavljanje slike Andraža Šalamuna
iz zbirke Moderne galerije v Ljubljani

Kristina Matković
Helena Bosnić

Plakati Borisa Bućana: metode pritrjevanja na podlago in načini prezentacije

Etična vprašanja

Petra Juvan
Meta Klemenčič
Ksenija Čerče
Nada Madžarac
Katja Kavkler
Tamara Trček Pečak

Spoštovanje avtorjeve namere kot izhodišče
konservatorsko-restavratorskega pristopa

Boj Nuvak
Nada Madžarac
Ksenija Čerče
Tamara Trček Pečak

Etični vidik konserviranja-restavriranja vandaliziranih slik moderne in sodobe umetnosti na primeru slike Gustava Gnamuša iz zbirke Moderne galerije v  Ljubljani

Neža Toplak
Nada Madžarac
Tamara Trček Pečak

Razmišljanja o umetnikovem poseganju v lastna dela

Osveščanje in vključevanje

Nada Madžarac
Tamara Trček Pečak

Umetnine od blizu – kako prepoznati ponaredek

Andreja Kos
Nada Madžarac
Deja Muck
Tamara Trček Pečak

Vstop–pristop–dostop
Kako približati umetnost širši javnosti,
vključno z ranljivimi skupinami

Ana Škegro

Od blizu: Učenje ob razumevanju – izobraževalna stran projekta

Impozantnost tem, tu navedenih le s slovenskimi naslovi, medtem ko so v knjigi trijezični, tako kot vsi teksti, kaže na širino pristopa.

Knjiga ima poleg strokovne in znanstveno – pedagoške funkcije tudi aktualno, saj vzpostavlja stik z znanimi umetniki, med katerimi jih je nekaj umrlo prav med pripravo knjige (Gustav Gnamuš, Andraž Šalamun).

Marijan Zlobec

, ,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja