Miklavž Komelj kot pesnik in slikar


Miklavž Komelj pripravlja v Bežigrajski galeriji 1 posebno razstavo, na kateri se predstavlja kot slikar in pesnik. Naslov razstave je Neskončna pesem, odprli pa jo bodo v sredo, 28. februarja, ob 18. uri. Na ogled bo do 30. marca.

Miklavž Komelj –  Vrata za vstop v ta grad sta molitev in premišljevanje, 2021, akvarel, tuš, oljni pastel in tempera na papirju, 24 x 21 cm, foto Talita Sofija Komelj

V pesmih slik

Avtor kot pesnik svoja likovna dela razume kot vmesni prostor med slikarstvom in poezijo v katera so v glavnem vključeni različni verzi ali fragmenti tekstov, včasih njegovi, še večkrat pa drugih avtorjev in avtoric v različnih jezikih iz različnih časovnih obdobjih. Predstavljenih  bo štiriinšestdeset slik iz zadnjih let.

Bežigrajska galerija 1 z razstavo Miklavža Komelja nadaljuje tradicijo predstavitev razstav tradicionalne, konkretne in vizualne poezije ter razstav Podobe notacij. Od leta 1980 in vse do danes, so se na vsakoletni razstavi v Bežigrajski galeriji 1 in 2, na okoli štiridesetih samostojnih ali skupinskih razstavah predstavila tovrstna dela pesnic in pesnikov ter skladateljic in skladateljev.

Pri pesmih z razstav, ki so kombinacija besedne in likovne umetnosti je treba vedeti, da so te pesmi povečini sinteza besedne in likovne umetnosti. Pomembna je tudi vsaka črka, ki postane samostojen likovni znak in nosilec pomena. Kot taka ima predhodnike v slikah poezije iz antike, baročni figuralni poeziji in optofonetski glasovni poeziji futurizma. V tej poeziji zvočni elementi in figuralne slike kot poetični material nastopajo enakovredno z besedami. Tako poznamo tudi dadaistično tekstualno sliko, ki običajno semantiko besede popolnoma relativizira. Črka kot znak tako pridobi čisto likovno vrednost: iz sožitja in sintez črk, besed, figuralnih in nepredmetnih slik ter likovnih elementov nastanejo novi poetični smiselni sklopi.

Miloš Bašin

Pod temnim nebom smo dvignili glave

Prijatelj je bil ob pogledu na moje slike presenečen zaradi črnega neba. Besede, ki so morda najbližje temu, kako sam vidim to črno nebo, ki je obenem črna tabla za pisanje, sem našel v XVIII. seminarju Jacquesa Lacana:
»Govoril sem vam o zvezdah, natančneje o ozvezdjih, ker obstajajo takšne in drugačne zvezde. Navsezadnje je bilo nebo skozi stoletja prav to – pomembna je prva poteza, tisto, kar je zgoraj. Nebo je plošča, črna tabla. Očitajo mi, da uporabljam črno tablo. To je vse, kar nam ostaja od neba, prijatelji […]« (Jacques Lacan, »O diskurzu, ki ne bi bil diskurz dozdevka«, prevedla Samo Tomšič in Ana Dussert, Problemi, letnik LIV, 7–8/2016, str. 16, 19–20.

Miklavž Komelj, foto FB

Ne vem, ali danes še kdo uporablja črno tablo. Nebo je vse, kar nam ostaja od črne table. Nebo, ki je črna tabla.
V tej črni je tudi spomin na črne table Mangelosa, ki je poskušal negirati iracionalnost dejanja slikanja z racionalnostjo dejanja pisanja.

Dimitrije Bašičević Mangelos

Racionalnost? Iracionalnost? Je med obojim res treba razlikovati? Oboje je v enakem razmerju do te črne.
In podobe in črke so v enakem razmerju do te črne.
V sufijski duhovni tradiciji ta črna pomeni transcendiranje vsega, kar je vidno.
Tako kot golota izraža nevezanost na kakršnokoli formo.
Ne samo človeške figure, ki se pojavljajo na teh slikah, vse forme na teh slikah so gole. Ne morejo biti drugačne kot gole v razmerju do te črne.
Vse, kar je postavljeno v razmerje do te črne, je postavljeno v isti prostor.
To so lahko nasprotja, ki se drugje izključujejo.
To so lahko človeške figure.
To so lahko živali.
To lahko kamni.
To so lahko oltarji in artefakti starodavnih obredov.
To so lahko rdeče zastave.
To je lahko ogenj.

Mira Alečković, foto Wikipedija

Odraščal sem v deželi, ki je imela temno nebo, v eni najbolj slovesnih pesmi, ki so jo slavile – v Svečani pesmi z besedilom Mire Alečković, ki se začenja: »Mi digosmo glave pod nebom tamnim.« »Pod temnim nebom smo dvignili glave.«
Tudi ta revolucionarni verz, ena najbolj zgoščenih formulacij kozmičnega upora, je napisan na tej črni.

Miklavž Komelj, 11. januar 2024

Miklavž Komelj se je rodil 10. julija 1973 v Kranju. Je pesnik, pisatelj, esejist, umetnostni teoretik, prevajalec in slikar. Doktoriral je iz umetnostne zgodovine s tezo o toskanskem slikarstvu 14. stoletja. Doslej je izdal 16 knjig poezije, roman, tri knjige kratke proze, dve zbirki esejev, znanstveno monografijo o partizanski umetnosti in še nekaj knjig ter objavil številne znanstvene in strokovne članke. Objavil je vse dotlej neobjavljene zapise iz zapuščine Srečka Kosovela in velik del literarnih zapuščin Jureta Detele ter Vojka Gorjana. Uredil je tudi zbrano korespondenco Karla Destovnika – Kajuha. Živi v Ljubljani.

Marijan Zlobec

,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja