Zakulisje evropskih projektov (3)


Založba ZRC je na svoji prvi letošnji tiskovni konferenci predstavila osem novih knjig. Nekatere tu že predstavljene so takoj naletele na velik odmev, še posebej Bibliografija Franceta Balantiča, ki je bila medtem predstavljena še v Kamniku.

Naslovnica

Priročnik za integriteto, etiko in enakost spolov v raziskovalnih organizacijah je najnovejša knjiga nastala v uredništvu Jovane Mihajlović Trbovc in Roka Benčine.

Namen Priročnika za integriteto, etiko in enakost spolov v raziskovalnih organizacijah je pomagati raziskovalnim organizacijam in visokošolskim zavodom pri premišljenem soočanju z vprašanji etike, integritete in enakosti spolov skozi institucionalne spremembe. Organizacije lahko v njem najdejo vrsto napotkov za vzpostavljanje in dopolnjevanje institucionalnih mehanizmov, ki omogočajo sistematično skrb za raziskovalno etiko in integriteto ter upoštevanje načela enakosti spolov v raziskovalni dejavnosti.

Priročnik bo v pomoč vodstvu in odločevalskim telesom znanstvenoraziskovalnih organizacij pri snovanju institucionalnih politik, administrativnemu in strokovnemu osebju pri njihovi implementaciji, članicam_om za ta področja zadolženih komisij, ter izvajalkam_cem raziskav pri dajanju pobud za izboljšave, potrebne v njihovih organizacijah.

Priročnik je nastal v okviru projekta »Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo« (2021–2023), ki ga financirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Avtorji posameznih prispevkov so Rok Benčič, Jovana Mihajlović Trbovc, Jasna Fakin Bajec, Tanja Petrović, Jasna Podreka, Branislava Vičar in Boris Kern.

Založnik je Založba ZRC, izdajatelj Inštitut za kulturne in spominske študije.

Zakulisje evropskih projektov

Dr. Gregor Cerinšek je napisal zelo zanimivo, predvsem pa aktualno knjigo Zakulisje evropskih projektov.

Kaj se skriva v zakulisju evropskih projektov? Knjiga odgrne zastor in razkrije nevidne projektne prakse, tihe dogovore, nepisana pravila, nenavadne obrede in skrivnostno projektno govorico. Z novega zornega kota prikaže dinamiko v projektni »družini« in predstavi načine sodelovanja in vodenja, ki pripomorejo k uspehu ali neuspehu raziskovalno-razvojnih projektov.

Ob branju bodo nekateri kritično razmislili o lastnih in tujih projektnih praksah, drugi se bodo morda počutili razkrinkani, tretji pa bodo zgolj odmahnili z roko, češ da je pa njihov projekt drugačen, boljši. V vsakem primeru pa bo knjiga bralke in bralce popeljala v projektno zakulisje in jim predstavila dejavnosti, o katerih se običajno javno ne razpravlja, a dejansko bistveno vplivajo na pridobivanje projektov ter vplivajo na njihov potek.

Morda najpomembneje pa je, da avtor te knjige nima zgolj antropološkega uvida v obravnavano temo, temveč je tudi sam projektni menedžer z dolgoletnimi izkušnjami s pridobivanjem in vodenjem projektov. Knjiga tako združuje teorijo in prakso, uporabna pa je tako za tiste, ki želijo poglobiti akademsko znanje, kot one, ki jih zanima, kako osvojiti projekt na razpisu in ga nato pripeljati do srečnega konca.

Kazalo vsebine

Predgovor: Antropolog v projektni predstavi

Uvod
Dinamika projektnih omrežij
Vonj projektnega sestanka
Klic po antropološkem pogledu

Evropska unija kot evropski projekt
Programi financiranja EU
Evolucija okvirnih programov EU
Trojna vijačnica
Od aktivnosti do učinkov
Vključenost Slovenije v okvirne programe EU
Enotnost v različnosti

Habemus prōiectum!
Življenjska obdobja projekta
Konvencionalno-mehanicistični pogled na projekte
Projekt kot postmoderna kibernetska adhokracija
Kura ali jajce?
Stanje trajne krize oz. kaotična projektna naključnost

Čut za projektno igro
Projektno polje
Zavzeti strokovnjaki projektne igre
Mit o projektnem Ozirisu
Projekt je mrtev, naj živi projekt!
Kako ujeti želvo v evropskih projektih
Ali občutek za projektno igro vodi v kakovostnejše projektne dosežke?

Onkraj posamičnih projektov

Kapital in strategije v projektnem polju
Ekonomski kapital
Kulturni kapital
Socialni kapital
Simbolni kapital
Projektni trajektoriji
Naj se projektna igra začne
Pesem, boginja, zapoj

Dramaturgija projektnega sveta
Ritualnost projektnih sestankov
Navdušena zavzetost ali srkanje kave iz ozadja?
J*** se mi za vaš projekt, jaz odhajam!
Odri in zaodrja projektne predstave
O projektnih večerjah oz. kdo mi je pojedel solato?

Sistem Ivana Groznega
Ali ste jedli jastoga?
Covido, ergo Zoom

Projektne reprezentacije in uprizarjanja
Apel podobo na ogled postavi
Čisto nasproti komercialnemu
Projekt kot biografska iluzija oz. v zagovor pripovedništvu
Nadzorni sestanek
Epilog

Odčaranje projektnega sveta
Kako v evropskih projektih odstraniti nalepko s ceno
O univerzalizaciji kot načelu projektnega prizadevanja
O dvokraljevanju in poustvarjanju kolektivne iluzije
O družbenih učinkih skozi lastni žep
V začetku je bila beseda
Biti inovativen na neinovativen način
O birokratski dimenziji oz. kdo bo prej splezal na drevo?
O potrditveni pristranosti
O odprti projektni družbi

Sklep
Slovar kratic
Reference
The Backstage of European Projects

Projekt na obzorju (Dan Podjed)

Založnik je Založba ZRC, zbirka Ethnologica Dissertationes 10, avtor spremne besede Dan Podjed.

Dr. Gregor Cerinšek je lani na Filozofski fakulteti zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Antropološki pogled na dinamiko projektnih omrežij.

Further Discussions on Labour Mobility in the EU

Knjiga je nadaljevanje leta 2018 izdane knjige Labour Mobility in the EU, ki je skozi prizmo različnih poklicev mobilnih delavcev ponudila vpogled v obstoječe in prihodnje izzive na področju mobilnosti delovne sile v Evropski uniji (EU). Knjiga z zbirko esejev, ki pokrivajo različne teme, perspektive in geografske kontekste, konceptualno sledi svoji predhodnici. Vendarle pa drugi del po vsebini presega prvega, saj vključuje razmišljanja, perspektive in kritične analize priznanih tujih raziskovalcev, ki naslavljajo nekatera najbolj ključna vprašanja v preseku med dinamiko trga dela v EU in vzorci čezmejne delovne mobilnosti. Deset avtorjev, ki so prispevali sedem poglavij knjige, prihaja iz štirih držav EU.

Čeprav izhajajo iz različnih akademskih disciplin, so del trdno povezanega in raziskovanju predanega omrežja raziskovalcev migracij, mobilnosti in (transnacionalne) socialne zaščite v EU. Knjiga ni namenjena samo akademski publiki, ampak si želi pritegniti pozornost širšega občinstva, predvsem pa spodbuditi k poglobljenim in navdihujočim razpravam o izzivih delovne mobilnosti v EU.

Knjiga je v celoti v angleščini. Uredili sta jo Mojca Vah Jevšnik in Kristina Toplak, avtorji posameznih prispevkov oziroma razprav pa so Fabio Perocco, Frederic De Wispelaere, Kristina Toplak, Lucia Mytna Kurekova, Maja Breznik, Majda Hrženjak, Mojca Vah Jevšnik, Nikoleta Slavikova, Rossana Cillo in Sanja Cukut Krilić.

Knjiga je izšla v tiskani in elektronski obliki, njen izdajatelj pa je Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije.

Marijan Zlobec

 


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja