Osemdeseta leta in njihova civilna družba


V sredo, 24. januarja, ob 19. uri vabijo v Atrij ZRC, kjer bodo predstavili knjigo dr. Tomaža Mastnaka Civilna družba, ki je prva v novi zbirki Založbe ZRC z naslovom Osemdeseta: Pojmovnik nekega kulturnega polja.

Dr. Tomaž Mastnak, foto Filozofski inštitut ZRC SAZU

Izid takšne publikacije je imeniten povod za vnovičen razmislek o obdobju osemdesetih let v Sloveniji in o vlogi, ki jo je takrat odigral koncept civilne družbe. Z besedami avtorja: »’Civilna družba’ je dejansko bila manj ideja, kot je bila posoda za vse mogoče ideje.«

Jedro večera bo pogovor, v katerem bosta poleg avtorja pravkar izdane publikacije Tomaža Mastnaka sodelovala še urednik zbirke Oto Luthar in sociolog Gorazd Kovačič. Sogovorniki se bodo osredotočili na ponovno odkritje »civilne družbe« v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja v vzhodni Evropi in še posebej v Sloveniji.

V razpravi se bodo dotaknili še alternativnih gibanj tistega obdobja, teoretske, glasbene in politične scene osemdesetih in nenazadnje dediščine takratnih civilnodružbenih bojev in vprašanja političnega prisvajanja osemdesetih.

Naslovnica

Tomaž Mastnak obdeluje pojem civilne družbe ter opisuje in razlaga njegove rabe in diskurzivni potencial v historični perspektivi. Pojem ima v zahodni politični misli dolgo zgodovino. Mastnak posveča pozornost najprej modernemu pojmovanju civilne družbe od škotskih razsvetljencev do Hegla in mladoheglovcev. V nadaljevanju podrobno prikaže »ponovno odkrije« civilne družbe v 1970. in 1980. letih v Vzhodni Evropi, ko je »civilna družba« postala vodilna ideja demokratične opozicije na poti iz socializma. Najobsežnejši razdelek je posvečen razpravam o civilni družbi v »osemdesetih« v Sloveniji. Pisec podrobno predstavi nastanek civilne družbe pri nas tako z vidika nastanka mreže civilno-družbenih iniciativ, kot z vidika oblikovanja novega idejnega, političnega in kulturnega polja.

Dr. Gorazd Kovačič, foto FF

Civilna družba Tomaža Mastnaka je prvi zvezek nastajajočega leksikona Osemdeseta: Pojmovnik novega kulturnega polja. Namen leksikona je zbrati, oblikovati in deliti znanje, ki je nujno za razumevanje prelomnega dogajanja v 1980. letih in še posebej njegove idejne zgodovine. Z obdelavo izbranih osnovnih pojmov postavljamo okvir za nadaljnje raziskave ter odgovorno javno razpravo o obravnavanem obdobju, ki bo utemeljena na zgodovinskih dejstvih ter teoretsko premišljenih analizah in interpretacijah.

Kazalo vsebine

Dr. Oto Luthar, foto Marijan Zlobec

Oto Luthar: Pojmovnik prehoda
Pojmovna zgodovina novega kulturnega polja v Sloveniji v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja

Tomaž Mastnak: Civilna družba

I. Uvod

II. Moderna raba pojma
1. “Commercial society”
2. Škotski razsvetljenci
3. Hegel
4. Mladoheglovci

5. Ekonomija in država: Heglova druga smrt

III. Ex oriente lux: ponovno rojstvo “civilne družbe” v Vzhodni Evropi
1. Med Vzhodom in Zahodom
2. Nova opozicija
3. Ponovna iznajdba civilne družbe v posameznih vzhodnoevropskih državah
4. Ponovna iznajdba civilne družbe: skupne značilnosti

IV. ≫Osemdeseta≪: civilna družba v Sloveniji
1. Fenomenologija razprav o civilni družbi
a) “Alternativna scena” in družbenopolitični angažma intelektualcev
b) Civilna družba in politične organizacije

2. Problematike razprav o civilni družbi
a) Razprave o civilni družbi in marksizem ter postmarksizem
b) Civilna družba in nova družbena gibanja
c) Civilna družba in vprašanje politike
č) Civilna družba, socializem, samoupravljanje
d) Civilna družba in demokracija
e) Civilna družba in “nacionalni program”
f) Postmoderna civilna družba

V. Zaključek: Civilna družba na oblasti

Založnik je Zožba ZRC, izdajatelj Inštitut za kulturne in spominske študije.

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja