Med punkom in naravnimi nesrečami (4)


Predstavljam še zadnji dve knjigi Založbe ZRC, ki so ju med drugimi omenili na tiskovni konferenci v Atriju. To sta Geografski atlas naravnih nesreč v Sloveniji ter Slovenski punk in fotografija.

Naslovnica

Spletni atlas obsega podatke o zgodovinskih naravnih nesrečah za obdobje 1750–2020 ter podatke o nevarnosti pojavljanja in znanih dogodkih za: snežne plazove, poplave, zemeljske plazove, potrese in gozdne požare. Je pomemben vir za izboljšanje poznavanja naravnih nesreč v Sloveniji, tako za stalne prebivalce kot tudi obiskovalce, ter temelj za upravljanje s prostorom, kar pomeni varno gradnjo stavb in kritične infrastrukture.

Zasnutki atlasa so nastali na Geografskem inštitutu Antona Melika že v 80. letih 20. stoletja, o čemer priča v atlasu objavljeno arhivsko gradivo. Tega smo digitalizirali, posodobili, močno razširili in pripravili za objavo v spletnem atlasu, ki omogoča pregledovanje in iskanje v različnih merilih. Po našem vedenju na svetu ni zbirke, ki bi tako kompleksno za tako dolgo obdobje prikazala naravne nesreče za celotno državo.

Knjigo so uredili Rok Ciglič, Blaž Komac in Lenart Štaut. Kot avtorji so podpisani Blaž Komac, Mauro Hrvatin, Manca Volk Bahun, Lenart Štaut in Matija Zorn. Založnik je Založba ZRC, izdajatelj Geografski inštitut Antona Melika.

Slovenski punk in fotografija, pregledna razstava. Vidiki slovenskega punk gibanja v fotografiji v obdobju od leta 1977 do sredine osemdesetih ter v obdobju pred punkom in po njem.
Slovenian punk & photography, overview exhibition. Aspects of the Slovenian punk movement in photography from 1977 to the mid-1980s, as well as the period before and after punk.

Marina Gržinić, foto Wikipedija

Knjigo sta uredili Marina Gržinič in Jovita Pristovšek, založnik je Založba ZRC, izdajatelj Inštitut za kulturne in spominske študije.

Marijan Zlobec

 


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja