Družinsko in gensko ozadje škofa Slomška (3)


Založba ZRC je predstavila devet novih knjig. Med njimi jih je še nekaj zelo zanimivih, ki pridejo na vrsto za predstavitev sedaj. Prva je Družinsko in gensko ozadje škofa Slomška. Od hudiča do časti oltarja. Njen avtor je dr. Boris Golec, višji znanstveni delavec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU.

Naslovnica

Blaženi škof Anton Martin Slomšek (1800–1862), pisatelj, pesnik, pedagog in narodni buditelj, je ena redkih osebnosti iz slovenske zgodovine, katere priimek izvira iz imena njenega rodnega kraja – Sloma pri Ponikvi. Raziskava vseh vej Slomškovih prednikov je pokazala, da je imel škof v socialnem pogledu zelo raznolike korenine. Po materini strani je izviral iz sloja malih kmetov izpod Konjiške gore, nasprotno pa je očetov rod pripadal podložniški eliti. Na Slom se je konec 17. stoletja priselil Slomškov prapraded, premožen kmet iz soseščine, ki je imel dva priimka, Novak in Hudič. Kot gospodar kmetije na Slomu se je začel imenovati Slomšek. Njegov sin Štefan je v svojih rokah združil vse podložniške posesti na Slomu, zgradil podružnično cerkev sv. Ožbolta in imel dva sinova duhovnika. Vnuk Gašper, škofov ded, se je preselil v Šaleško dolino, od koder se je njegov tam rojeni sin Marko, škofov oče, vrnil na Slom. Monografija prinaša vrsto novih spoznanj o škofovem socialnem okolju in prednikih ter odpravlja napake dosedanjih Slomškovih genealogov.

Dr. Boris Golec, foto Radio 94

Kazalo vsebine

UVOD ALI ČEMU TA KNJIGA

VSEBINA NA KRATKO

ŠKOFOVI STARŠI IN DRUŽINSKO OKOLJE

OČETOV ROD
Slom pred Slomški in Novaki
Prapraded Matija Novak ali Hudič postane Slomšek
Družina prastaršev Štefana Slomška in Helene Jošt
Praded Štefan Slomšek – združitelj Sloma in graditelj cerkve
Rod prababice Helene Jošt
Sinovi Štefana Slomška

Družina starih staršev Gašperja Slomška in Ane Apat
Korenine in družina babice Ane Apat

Družina Gašperja in Ane Slomšek

MATERIN ROD
Materine korenine
Rod deda Gregorja Zorka
Skrivnostni izvor babice Agate

Družina starih staršev Gregorja in Agate Zorko

NAMESTO SKLEPA

VIRI IN LITERATURA

Založnik knjige je Založba ZRC, izdajatelj Zgodovinski inštitut Milka Kosa.

Zeleni prehod na regionalni ravni

Naslovnica

Evropska unija želi z Zelenim dogovorom do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost Evrope, spodbuditi gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in mobilnost ter zmanjšati onesnaževanje. Ob okoljskih in ekonomskih ciljih izpostavlja tudi socialno pravičnost in vključevanje vseh. Zeleni prehod je pomemben še zlasti na regionalni ravni, saj je močno navezan na regionalne vire, njegov uspeh pa odvisen od možnosti in usposobljenosti regij za preoblikovanje v zelena, trajnostno naravnana in socialno pravična okolja z uspešnim gospodarstvom. Prispevek k temu je tudi ta monografija. Avtorji v njej obravnavajo prostorske vidike energetskega prehoda in problematiko lokalnih energetskih konceptov, vrednotijo vlogo oživljanja funkcionalno razvrednotenih območij za zeleni prehod ter nezazidana stavbna zemljišča v luči trajnostne mobilnosti. Na področju mobilnosti sta v ospredju mobilnostna revščina ter vloga kolesarjenja za zeleni prehod, dve poglavji se nanašata na prilagajanje kmetijstva ter znamčenje območij kot pristopa k razvoju podeželja, zadnje poglavje pa na primeru krožnega gospodarstva predstavlja izkušnje s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi.

Kazalo vsebine

Uroš Brežan
Predgovor ministra za naravne vire in prostor
Aleksander Jevšek
Predgovor ministra za kohezijo in regionalni razvoj
Janez Nared
Uvodnik

Tomaž Pipan, Maja Debevec, Tadej Bevk, Mojca Golobič
Pogledi na regionalni energetski prehod: intervjuji z deležniki v dveh slovenskih regijah

Jure Čižman, Damir Staničić, Gašper Stegnar, Stane Merše
Izzivi priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov

Barbara Lampič, Lea Rebernik
Kako oživljanje funkcionalno razvrednotenih območij uresničuje cilje zelenega prehoda

Simon Koblar, Janez Nared
Vrednotenje nepozidanih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo z vidika dostopnosti javnega potniškega prometa

Jernej Tiran, David Bole, Matej Gabrovec, Maruša Goluža, Primož Pipan, Marjeta Benčina, Lidija Živčič, Simon Koblar
Opredelitev prevozne revščine v Sloveniji

Ana Marija Udovič, Jakob Udovič
Vloga kolesarjenja za zeleni prehod regij in odpornost v obdobju kriz: primeri dobrih praks in ocene potreb Ljubljanske urbane regije

Sara Mikolič, Barbara Lampič
Regionalne razlike v zaznavanju in

prilagajanju na podnebne spremembe med kmeti v Sloveniji

Erik Logar
Znamčenje območij kot pristop k razvoju podeželja: študija primera znamke Zakladi – Črni graben iz Občine Lukovica

Nina Meglič
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo kot instrument za prehod v krožno gospodarstvo

Knjigo so uredili Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared in Maruša Goluža. Založnik je Založba ZRC, izdajatelj Geografski inštitut Antona Melika, Zbirka Regionalni razvoj 9.

(se nadaljuje)

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja