Skupna razstava plakatov državnih muzejev ob Mednarodnem muzejskem dnevu 2023


Ob 18. maju, Mednarodnem dnevu muzejev, slovenski državni muzeji predstavljajo svoje zaklade na temo Muzeji, trajnostni razvoj in dobro počutje. To je skupna razstava plakatov državnih muzejev Slovenije. Odprli jo bodo 18. maja ob 13. uri na Muzejski ploščadi Metelkova, pred Narodnim muzejem Slovenije – Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana. Na ogled bo do 10. septembra.

Vabilo

Slovenski muzeji hranijo nad dva in pol milijona primerkov plakatov in drugega sorodnega gradiva, kar malokdo ve in seveda je še manj videl. To pa kliče po novi in trajnejši predstavitvi ter seveda v večjih prostorih, kjer bo bogata muzejska tradicija prišla do polnejše veljave.

Gašper Troha

V uvodni besedi k razstavi je v imenu vseh muzejev dr. Gašper Troha, direktor Slovenskega gledališkega inštituta, zapisal:

Izraz muzej etimološko izhaja iz grške besede mouseĩon, kar je pomenilo muzam posvečen kraj, višjo šolo za pesništvo, glasbo in druge umetnosti. Seveda pa stari Grki poiesis, temelja umetnosti, niso razumeli zgolj kot kreativnosti in ustvarjanja iz nič, pač pa tudi kot veščino izdelovanja in ustvarjanja.

Ena osrednjih nalog muzejev je prav ohranjanje tradicije, prenašanje starih znanj in spoznanj na vedno nove generacije. In prav to je lahko danes temelj trajnostnega razvoja. Smo se iz preteklosti kaj naučili ali smo le slepo zazrti vase in v naš napredek?

Smo danes srečnejši in uspešnejši? Ob okoljskih katastrofah, psihičnih pritiskih in boleznih se zdi, da ne . Morda pa bi lahko prav iz muzejskega gradiva in starih spretnosti črpali nova spoznanja za prihodnost.

13 slovenskih državnih muzejev hrani več kot 2.500.000 enot gradiva, kar je zakladnica, h kateri se moramo vedno znova vračati, jo odkrivati in jo uporabljati v novih kontekstih. Le tako bomo lahko stara spoznanja s pridom uporabili za to, da nam bo dobro tudi danes in jutri.”

Pri razstavi sodelujejo:

Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova

Muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Narodna galerija

Narodni muzej Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije

Slovenska kinoteka in MSFI

Slovenski etnografski muzej

Slovenski gledališki inštitut

Slovenski šolski muzej in Muzej športa

Tehniški muzej Slovenije in Muzej pošte in telekomunikacij

Vojaški muzej slovenske vojske.

(Po tiskovnem sporočilu)

Dr. Gašper Troha, foto Sl( )gi, Jernej Čampelj

S 15. decembrom 2022 je petletni mandat direktorja SLOGI prevzel dr. Gašper Troha, ki je nasledil dr. Mojco Kreft.

Dr. Gašper Troha je doktoriral na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s sociologijo literature, še posebej z vprašanji sodobne svetovne in slovenske dramatike in gledališča. Predaval je na Filozofski fakulteti, deluje pa tudi kot raziskovalec na AGRFT Univerze v Ljubljani.

Objavljal je v številnih domačih in tujih znanstvenih revijah. Med drugimi je soavtor knjig Zgodovina in njeni literarni žanri (Cambridge Scholars Publishing, 2008), Literarni modernizem v »svinčenih« letih (Študentska založba, 2008) in Lojze Kovačič: življenje in delo (Študentska založba, 2009). Leta 2015 je izdal monografijo Ujetniki svobode o razvoju slovenske dramatike in gledališča v socializmu.

Marijan Zlobec

,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja