Muzej sodobne umetnosti MAC Univerze v São Paulu

Muzej sodobne umetnosti MAC Univerze v São Paulu

Obisk Muzeja sodobne umetnosti Univerze v São Paulu (MAC/USP) na drugi strani slavnega velikega mestnega parka Ibirapueri žal ni izpolnila pričakovanj, ker sta bili dve nastropji, 6. in 7., kjer je sicer na ogled stalna zbirka največje umetniške vrednosti, v preurejanju in zaprti.

MAC ni MAM, vse fotografije Marijan Zlobec

Stavba ima sicer osem nadstropij, med njimi pet razstaviščnih; v osmem nadstropju je restavracija z veliko teraso s pogledom na mesto, v prvem in drugem študijski, univerzitetni in upravni del, v mezzaninu spet kavarna in knjigarna, v pritličju knjižnica. Muzej bodo slovesno s temi zbirkami odprli spomladi, ob šestdesetletnici.

Oscar Niemeyer ima rad stebre raznih oblik

Muzej se nahaja na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 v Ibirapueri, v arhitekturnem kompleksu, ki ga je v petdesetih letih prejšnjega stoletja ustvaril arhitekt Oscar Niemeyer in njegova ekipa.

V pritličju je knjižnica

MAC ima najpomembnejšo zbirko v Latinski Ameriki, specializirano za zahodno umetnost 20. stoletja. Ima okoli 10.000 del – vključno z olji, risbami, grafikami, kipi, objekti in konceptualnimi deli – ki sestavljajo veliko kulturno dediščino z nacionalnimi in mednarodnimi umetniškimi  rednostmi in pomenom. Kot rečeno, od te zbirke sem videl bolj malo, zlasti nekaj skulptur in slik v spodnji avli.

Arhitekturna eleganca že pred šestdesetimi leti

Ustanovitev Museu de Arte Contemporânea da USP je povezana z zgodovino prve zbirke, specializirane za moderno umetnost v Latinski Ameriki, muzeja Museu de Arte Moderna de São Paulo, in posledično z institucijo Bienal International de Arte de São Paulo. Muzej moderne umetnosti v São Paulu, ki ga je leta 1948 ustanovil Francisco Matarazzo Sobrinho, Ciccillo Matarazzo, je nastal v kontekstu industrijske širitve mesta in pospešenega procesa metropolizacije.

Vhodna avla

V tem scenariju je zasebno pokroviteljstvo – zlasti Ciccillo in Assis Chateaubriand (ustanovitelj Museu de Arte de São Paulo) – igralo odločilno vlogo pri nastanku več kulturnih ustanov tega obdobja. Na področju vizualnih umetnosti sta MAM/SP in Bienale izražala ves čas in vse do danes pozornost, ki so jo sprožali in prebujali številni novi in konstruktivni trendi v mednarodni umetnosti. 

Tgornji hodnik povezuje upravo muzeja z univerzitetnim raziskovalnim delom kompleksa

O zgodovini in zgledih sem tu že pisal ob predstavitvi MAM, ki je kak kilometer stran od MAC/USP in poleg osrednje zgradbe Bienala v omenjenem parku. Največji vpliv za nastanek vsega tega je imel Muzej moderne umetnosti MoMA v New Yorku (1929). Ob tem omenjajo pomembno donacijo samega Nelsona Rockefellerja leta 1949.

Pogled na Avenijo 23. maja s terase

Ustanovitev mednarodnega bienala v São Paulu je imela pomembno vlogo pri širitvi zbirke: dela, nagrajena na mednarodnih razstavah od leta 1951 naprej, so bila vključena v muzejsko zbirko, do leta 1962, ko sta bili ustanovi pravno ločeni. 

Pogled na stavbo Bienala, OCA in Avditorij

Zaporedni konflikti med upravnim odborom – avtonomije željnim – in Ciccillom, poleg prevelike povezanosti muzeja z bienalom (zaradi česar je bil skorajda dodatek slednjemu), so poslovneža leta 1962 pripeljali do enostranske odločitve za ukinitev MAM in naslednje leto izvedbe donacije svoje zbirke Univerzi v São Paulu.

Kavarna v prvem nadstropju

Nekaj pogledov na nadaljevanje dogajanja

Prijatelj rektorja univerze, Ulhôa Cintra , je Ciccillu obljubil, da bo zbirka dobila svoj sedež v kampusu Cidade UniversitáriaČlani odbora so se na Ciccillovo odločitev pritožili na sodišču in zaman poskušali izterjati premoženje ustanove. Vendar jim je uspelo ponovno pridobiti pravni status MAM/SP. Začeli so organizirati razstave po mestu, dokler leta 1969 muzej ni nadaljeval rednih dejavnosti na svojem novem sedežu, v prostoru parka Ibirapuera.

Del prvega nadstropja zavzema avditorij

Muzej sodobne umetnosti Univerze v São Paulu je bil ustanovljen 8. aprila 1863. Poleg del, prenesenih iz Museu de Arte Moderna de São Paulo, njegova zbirka vključuje tudi dela iz zasebnih zbirk Ciccilla Matarazza in njegove žene Yolande Penteado ter donacijo mednarodnih del, ki sta jih prispevala Fundacija Nelson Rockefeller in nagrade mednarodnega bienala v São Paulu.

Tipično stopnišče

Hkrati se je del starega muzeja in njegove zgodovine preselil na univerzo, kar mu je dalo posebne značilnosti, povezane z značajem institucije, ki ga dela sprejela. Med drugim je od takrat naprej mogoče opaziti poudarek na izobraževalnem in formativnem značaju MAC, ki ga vodijo univerzitetni profesorji. 

Pogled na teraso z zahodne strani

Kasneje sta bili osnovnemu jedru dodani zbirka Yolande Mohalyi (s 26 umetniškimi deli) in zbirka Theona Spanudisa (364 del, vključno z velikim številom konstruktivnih del po šestdesetih letih 20. stoletja). V začetni fazi je muzej deloval v tretjem nadstropju paviljona Ciccillio Matarazzo v parku Ibirapuera, kjer potekajo bienalne razstave. 

Niemeyerjevi arhitekturi OCA in Avditorij

Zaradi zapuščine mojstrovin, ki jih je zbral MAM/SP, je novi muzej kmalu pridobil pomen v Latinski Ameriki in odprl prostor v razpravah o smereh razvoja umetnosti v 20. stoletju. Walter Zanini, prvi direktor MAC, je prevzel vodenje malo pred vojaškim udarom leta 1964. V času intenzivne politične represije je bil Zanini odgovoren za to, da je MAC postal forum za umetniško razmišljanje in delovanje. Več del, ki so na ogled v muzeju, je odražalo vojaško prisotnost v vsakdanjem življenju, kar je povzročalo pogoste grožnje institucionalnih represivnih organov. Kasnejše uprave Wolfganga Pfeiferja (1978-1982), Aracyja Amarala (1982-1986) in Ane Mae Barbosa (1986-1990) so imele velik pomen pri opredeljevanju novih usmeritev ustanove. 

Zahodna restavracija na terasi

MAC je z atribucijami in pozicioniranjem kot muzej umetnosti našega časa, služil kot laboratorij za prvo brazilsko muzeološko izkušnjo, osredotočeno na sodobno umetniško likovno ustvarjalnost. Uveljavila se je sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja, prav v trenutku, ko se je mednarodno uveljavila in razširilala razprava o spremembah, ki se dogajajo v umetnosti, ko se je razpravljalo o rekonceptualizaciji njenih paradigem.

Glavna restavracija v osmem nadstropju

MAC USP je že oblikoval akcije in razstave, ki so sodobno umetnost prikazovale javnosti. Vključevanje del, ki temeljijo na eksperimentiranju z novimi jeziki in uporabljajo nove medije, je bila osnova za rast zbirke v desetletjih po ustanovitvi. Sodobnost je postala glavna značilnost sedemdesetih in devetesetih let 20. stoletja, ko so donacije del umetnikov samih postale glavni dejavnik za posodobitev in kakovostno razširitev muzejske zbirke.

Obelisk nasproti Vhoda 3 v park Ibirapueri

Leto 1985 označuje začetek gradnje stalnega sedeža MAC v Cidane Universitaria. Prvotni projekt sta leta 1975 pripravila arhitekta Paulo Mendes da Rocha in Jorge Wilheim, a ko so se dela začela, so bile odkrite tehnične omejitve, ki so onemogočale nadaljevanje del, zaradi česar se je vodstvo muzeja odločilo za drugi projekt, ki je bil slovesno odprt leta 1999. Od leta 1999 dalje je na pobudo direktorja Teixeire Coelha sedež muzeja v kampusu doživel obsežno prenovo, ki mu je zagotovila sodobne in pomembne tehnološke izboljšave, novo razporeditev notranjega razstavnega prostora, novo fasado in zunanji videz ter nov vrt kipov z delom Tomieja Ohtakeja; sedež-kampus, popolnoma prenovljen, je bil ponovno odprt leta 2000.

Iz MAC se po mostu gre čez zelo široko in zelo prometno avenijo na drugo stran v kompleks Bienala

Stanje univerzitetnega muzeja daje MAC/USP drugačne značilnosti v primerjavi s podobnimi ustanovami. Muzej ima stalno sestavo profesorjev in raziskovalcev, ki izvajajo znanstvene raziskave na različnih področjih delovanja muzeja, kar ima za posledico široko zbirko publikacij in strokovnih znanj. Ponuja tudi podaljšanje univerzitetnega študija v obliki magisterijev in doktoratov za študente USP in drugih partnerskih ustanov.

Veliki konj Marina Marinija

Zbirka MAC je izjemnega pomena v nacionalnem in mednarodnem kontekstu ter ponuja pomembno izkušnjo o tem, kaj je umetnost bila in je od začetka 20. stoletja do danes. Obstaja več kot osem tisoč del – vključno s slikami, kipi, risbami, grafikami, risbami, objekti in konceptualnimi deli pomembnih brazilskih in tujih umetnikov, ki lahko ponazorijo vsa glavna umetniška gibanja zadnjih sto let. Pred kratkim je MAC s sodno odredbo prejel v skrbništvo in začasno upravljanje 1478 del iz zbirke Banco Santos, ki zajema precejšen nabor sodobnih fotografij, ki zapolnjujejo vrzel v zbirki ustanove. 

V avli je nekaj skulptur znanih avtorjev

Moderna umetnost

Zbirka dokazuje obstoj trdnega in celovitega jedra, ki se nanaša na razvoj moderne umetnosti. Kronološko je najstarejše delo v zbirki Krajina (1906) Giacoma Balle, predstavnika italijanskega futurizma, ki je še pod vplivom divizionističnih tehnik. Umberto Boccioni je avtor Edinstvenih oblik kontinuitete v prostoru, ene njegovih absolutnih mojstrovin. Mario Sironi dopolnjuje futuristično jedro. 

Alexander Calder s svojo kinetično skulpturo

V MAC-ovem popisu draguljev se Pablo Picasso podpiše na platno Figuras, ki se razpre v dva profila, Max Bill postavi temelje konkretizma v delu Tripartite Unit in Marino Marini pokaže svoj inventivni slog z Grande CavaloModigliani podpisuje eno največjih ikon zbirke. Njegov avtoportret, edini, ki ga je umetnik naredil, je eno njegovih zadnjih del in izpostavlja vplive afriške umetnosti in ekspresionizma. Znotraj tega gibanja so dela avtorjev, kot so Paul KleeConstant PermekeKäthe Kollwitz in Karl Schmidt-Rottluff. Iz fauvističnega toka sta primera Matisse in Raoul Dufy. Kubistični stil je prisoten v delih Alberta GleizesaGeorgesa BraqueaJeana Metzingerja , Henrija Laurensa in Rogerja Chastela . 

Abstrakcionizem je v zbirki bogato zastopan v različnih tokovih in trendih. Vasilij Kandinski je eden glavnih vrhuncev, z delom Kompozicija Clara, iz leta 1942. Drugi pomembni eksponenti tega toka, ki so prisotni v zbirki, so Francis PicabiaFernand LégerRoger BissièreArthur Garfield DoveAlexander CalderAlberto MagnelliCesar DomelaHans Hartung in Barbara Hepworth. V geometričnemtoku sta vrhunca Josef Albers in Sophie Taeuber-Arp, medtem ko Serge Poliakoff, Alfred Manessier, Kurt Schwitters in Giuseppe Santomaso kažejo bolj lirično težnjo. Konstruktivizemj e prisoten v Ležeči figuri Henryja Moora in Kozmični gesti Willija Baumeisterja, medtem ko nam koncept vesolja Lucia Fontane omogoča bežen vpogled v težnje t. i. specializma.

Abstrakcionističnim konceptualnim prenovam nasprotujejo predstavniki tako imenovanega Novecento Italiano, kot so Carlo CarràFelice CasoratiGiorgio MorandiOttone Rosai in Massimo CampigliLjubitelja figurativizma Ben Shahn in Rufino Tamayo ponazarjata angažirano umetnost oziroma fantastični realizem.

Vhod v knjigarno

Metafizično slikarstvo Giorgia de Chirica (Enigma dneva ), Giuseppeja Capogrossija in Atanasia Soldatija ter dadaistične stvaritve Jeana Arpa in Georga Grosza so postavile temelje za vzpon nadrealizma , mojstrsko predstavljenega v delih Primavera Marca ChagallaQuadro para Jovens Maxa Ernsta in Lik, ki meče kamen v ptice Mirója, v drugih delih pa Wilfredo LamGermaine Richier in Roberto Matta. Poetični nadrealizem skupine CoBra ima v Karlu Applu in Pierru Alechinskyju njegova glavna predstavnika.

Slavni Italijan Lucio Fontana

Zbirka brazilske sodobne umetnosti MAC je ena najbolj simboličnih, ki prevaja različne estetike in faze. Pomembna imena iz začetkov modernizma predstavljajo dela nesporne aktualnosti v domačem umetniškem prostoru. To je primer A Boba in Torso/Ritmo, delo Anite Malfatti, razstavljeno leta 1917, ki veljajo za vrhunec njene ekspresionistične ustvarjalnosti. Enako se godi s Tarsilo do Amaralom, ki je v muzeju zastopan z več mojstrovinai, kot so A Negra, EFCB in Floresta.

Pritličje in mezzanin sta efektno zasnovana

MAC ima tudi zelo pomembna dela drugih umetnikov, prisotnih na Tednu moderne umetnosti leta 1922, kot so Lasar SegallDi CavalcantiVictor BrecheretVicente do Rego Monteiro in John Graz ter mnogi drugi, ki so se pridružili gibanju v tem času oziroma kaseje v dvajsetih letih, kot so Ismael NeryCícero Dias in Oswaldo Goeldi.

Umetniška avantgarda tridesetih let 20. stoletja je prav tako obsežno dokumentirana v instituciji, z več deli Flávia de Carvalha (serija Minha Mãe Dying), Cândida Portinarija (Portret Paula Rossija Osirja ), Antonia GomidejaLívia AbramaClóvisa GracianaAlda BonadeiFrancisco ReboloMário ZaniniAlfredo Volpi in Manoel Martins.

Arhitekturno zračenje

Na prevlado družbene teme, ki sta jo vsilila Portinari in Graciano, se odzivajo člani Núcleo Bernardelli, ki jih tukaj predstavljajo José Pancetti in Milton Dacosta. Zunaj osi Rio-São Paulo izstopajo dela Alberta da Veige Guignarda in Marie Martins. Na grafičnem področju izstopata Edith Behring in Renina Katz . 

Sodobna umetnost

Začasna razstava

Povojno obdobje postanejo plodna tla za nastanek novih slogovnih eksperimentov ter za nove analize na področju vizualnih umetnosti. Raznolikost in bogastvo stilov in vrednot je vodilo do vključevanja vprašanj, precej drugačnih od prelomov, ki so jih predlagala avantgardna gibanja prejšnjega obdobja. Ta trend, ki se je začel v petdesetih letih 20. stoletja, je postal bolj očiten v naslednjem desetletju.

Zid nad vhodom je brez oken

Abstrakcionizem ohranja svojo relevantnost kot slogovna struja v sodobni umetnosti. Med njegovimi predstavniki v kolekciji MAC izstopajo Pierre SoulagesLuciano MinguzziSimon BenetonAlfred Leslie in Jean Otth. Postmoderna nadrealistična produkcija je prisotna v delih Joan Ponç , Eduarda PaolozzijaAlana Davieja in predvsem Antonija Tàpiesa (Azija,1951).

Začasna razstava Brazilski art deco

Postabstraktno slikarstvo ima za enega glavnih teoretikov Franka Stella , ki je v zbirki prisoten z velikim platnom The Foundling n#6 . Arthur Osver se je kot predstavnik postmoderne figuralike ukvarjal s kritiko sodobnega sveta. Victor Vasarely zgodovinsko povezan z geometrijsko  abstrakcijo, je naredil prvi pohod v op art (Chillan, 1951).

Del terase ob glavni restavraciji na vrhu

V zbirki je prisoten tudi Emilio Vedova, edino italijansko ime za akcijsko slikarstvo (Protest obsojenih iz Seville ). Potrošniško družbo in vsakdanje življenje so teme, ki prežemajo dela Claesa OldenburgaRoberta Rauschenberga in Modesta Cuixarta, predstavnikov pop arta.

Značilni arc deco sedeži ali sedežne garniture

Raziskovanje diferenciranih nosilcev in prestrukturiranje samega koncepta umetnosti vodi sodobne umetnike k nenehnemu eksperimentiranju z novimi estetskimi formulami. César Baldaccini nadaljuje pripravljene študije, ki so se začele z dadaizmom v delu Expansão ControladaJean Tingueli pa je v svoji produkciji natisnil na novo oblikovane koncepte kinetične umetnosti. Zakonca Christo in  Jeanne-Claude sledita trendom novega realizma.

Proti izhodu

Performansiinstalacije in multimedijska umetnost so zastopani tudi z deli Davida Salleja, Krzysztofa Wodiczka, Chihira Shimotanija in Susumuja EndaKenny Scharf izstopa po povzdigovanju grafitov v status umetnosti (Cidade Grande ). Omeniti velja tudi Sofu Teshigahara s skulpturami, ki jih je navdihnila japonska umetnost ikebane ; Antonio Segui, s figurativnimi deli z izrazito ekspresionističnim nabojem; kiparja León Ferrari in Eduardo Diaz Yepes; poleg Josepha Beuysa še Ricardo MartinezEduardo VillamizarRoman OpalkaNelson RamosHeiner KielholzFelipe Ehrenberg in Luiz Fernando Peláez . 

Art deco stol

Zaradi druge svetovne vojne je tudi Brazilija priča vse večji internacionalizaciji umetniških trendov. Figurativizem in regionalne teme, ki so zaznamovale produkcijo prejšnjih desetletij, odpirajo prostor sodobnim trendom. Iz te faze izstopajo dela abstrakcionistov Samsona Flexorja, Luiza Sacilotta , Hermelinda FiaminghijaWaldemarja Cordeira , Willysa de CastraHérculesa Barsottija in Lotharja Charouxa ter neokonkretistov Lygie Clark, Hélia OiticiceFranza Weissmanna in Amílcara de Castra .

Občasne razstave imajo dovolj prostora, višina pa ni več kot 3,5 metra

Od V. bienala v São Paulu ( 1959 ) so abstrakcionistične in neokonkretne smeri začele deliti nacionalni umetniški prostor s tašizmom, razredčitvijo severnoameriškega abstraktnega ekspresionizma. Iz te smeri ima MAC ustrezna dela Manabu Mabe ( Ekvador št. 2 ), Tikashi Fukushima in Flávio Shiró. Med velikimi predstavniki grafične umetnosti tega obdobja izstopata Anna Letycia in Marcelo Grassmann . 

Kavarna v mezzaninu

Rezervat v izgradnji 

šestdesetih letih 20. stoletja so poleg uveljavljenih trendov, kot sta abstraktni ekspresionizem in konkretizem – ki se v muzejski zbirki izražajo z deli Iberêja CamargaMarie LeontineYolande Mohalyi , Tomieja Ohtakeja in Arcângela Ianellija – cveteli drugi tokovi, ki so poskušali prekiniti s konvencionalnimi značilnostmi štafelajnega slikarstva, kot je nova objektivnost (pod močnim vplivom severnoameriškega pop arta ), ki povzroča hepeninge in asemblaže .

Značilni veji

Znotraj tega gibanja je več del Nelsona LeirnerjaGeraldo de Barros , Artur Barrio , Antônio Dias , José Roberto Aguilar , Cláudio Tozzi , Wesley Duke Lee , Cildo Meireles , Antonio Henrique Amaral , Tomoshige Kusuno in Anna Bella Geiger . 

Zdaj vem, od kje izvora naslov Odtenki sive

V naslednjem desetletju je brazilska umetnost radikalizirala raziskovanje v iskanju izrazne svobode in obravnave specifičnih tem sodobnega sveta. Posledično se je pojavila konceptualna umetnost , za katero so značilne instalacije , performansi in video umetnost . V obdobju izstopajo Luiz Alphonsus , Mario Cravo Neto , Iole de Freitas , Julio Plaza in Isidoro Válcarcel Medina.

Niemeyer ima rad stebre in ovalne gradbene elemente

Hkrati so se na njem uveljavili umetniki, ki tudi s tradicionalnimi nosilci radikalizirajo sodoben smisel za delo in umetniško ustvarjanje, kot so José ResendeCarlos FajardoWaltércio Caldas, Luiz Paulo Baravelli, Mira SchendelIvald Granato.

Takrat je bil to okras, danes bi bila lahko sončna centrala

Od osemdesetih let 20. stoletja naprej se je s procesom demokratične obnove v Braziliji začela hibridna produkcija, ki je delala z elementi, podedovanimi iz sodobne tradicije, in pridobitvami, pridobljenimi z jezikovnimi raziskavami. Izstopajo Jorge Guinle Filho , Daniel Senise , Ângelo Venosa , José Leonilson , Leda Catunda , Nuno Ramos , Carlito Carvalhosa in Marco Gianotti .

Eleganca

Knjižnica Lourival Gomes Machado

Knjižnica Muzeja sodobne umetnosti USP, ki je bila ustanovljena skupaj z muzejem, je ob svojem nastanku prejela zbirko knjig, ki so bile v lasti slikarja Paula Rossija Osirja , ki jih je podarila USPLeta 1969 je upravni svet odločil, da bo knjižnica poimenovana po Lourivalu Gomesu Machadu, v čast enemu prvih profesorjev, ki je poučeval predmete zgodovine umetnosti na USP.

Kombinacija z zelenjem

Leta 1971 je bila takratna knjižnica Lourival Gomes Machado registrirana pri Regionalnem svetu za knjižničarstvo – CRB/SP, leta 1973 pa pri Državnem inštitutu za knjigo. Ima zbirko približno 60.000 knjig, vključno s knjigami, razstavnimi katalogi, periodičnimi publikacijami, mapami umetnikov, diapozitivi, videoposnetki in plakati – ki pokrivajo teme, kot so vizualna umetnost, arhitektura, oblikovanje, muzeologija, konservatorstvo, restavriranje itd.

Avla diha, ker je malo obiskovalcev

Na novem sedežu MAC USP so predstavili razstavo “Vizije umetnosti v zbirki MAC USP 1900-2000”. S tem je muzej precej razširil število del na svojih dolgoročnih razstavah. 

Precej likovnih monografij, manj katalogov, najmanj leposlovja

Ta razstava je obsegala več kot 160 del in velja za najbolj ekspresivno v zbirki, ki jo muzej hrani. Nahaja se v 7. nadstropju z deli iz prve polovice 20. stoletja in se razširi v 6. nadstropje z deli iz druge polovice 20. stoletja. To sedaj preurejajo.

Dekoracija in funkcionalnost

Na ta način imajo obiskovalci priložnost uživati ​​v zadnjih sto ali več letih umetnostne zgodovine, ki so jo kurirale profesorice Ana Magalhães, Helouise Costa in Carmen Aranha (vse kustosinje MAC USP). Ta razstava bo predstavila dela v sklopih, ki jih opredeljujejo glavne šole in umetniška gibanja tega obdobja, s poudarkom na njihovih krizah in prelomih.

Prizemeljski dostop do raziskovalne stavbe 

MAC iz hrbtne strani

Celovita monumentalnost MAC se pokaže na drugi strani avenije

(Po različnih virih)

Marijan Zlobec

, ,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

%d bloggers like this: