Ministrstvo za kulturo zavrnilo koncerte Seviqc Brežice


Strokovne komisije Ministrstva za kulturo
ali beda arogance in prezira do vrednot

Na razpis Ministrstva za kulturo JPR-GUM-2024 smo prijavili tri koncerte. Vse tri prijave so bile ocenjene preslabo, da bi dosegli sofinanciranje. V sporočilih sem objavil vse tri odločbe in moj komentar nanje, skupaj z nekaj mislimi o pomenu programa Seviqc.

Strokovne komisije naj bi bile posvetovalna telesa ministra (20. člen ZUJIK), 113. člen pa določa, da je strokovna komisija glavni odločevalec sofinanciranja. Posvetovalno je nekaj povsem drugega kot odločevalsko.

Koncerte bomo izpeljali kljub negativnim odločbam.

Nadaljevali bomo s prizadevanji, da Ministrstvo za kulturo ponovno uvede pravico do zagovora, ki jo je 2016 umaknil minister Peršak s ciničnim pojasnilom, da je tako bolje za prijavitelje (glej: pri 22.2.2024, Poziv predsedniku Vlade, 1.9.2016, Pravilnik o spremembah, stran 3)

Po sedanji praksi je tako, da prijavitelj nima možnosti ugovora. Ko strokovna komisija oceni prijavo, Ministrstvo za kulturo takoj izda odločbo, ki je dokončna. Edina možna pritožba je tožba na Upravno sodišče, kar je drago, počasi in neučinkovito. Upravno sodišče presoja zgolj postopkovno stran, vsebine pa ne. Pravica do zagovora, povezana z mediacijo, če se prijavitelj in strokovna komisija ne bi mogla poenotiti v oceni, je edina pot, da ohranimo dobre programe.

Ana Julija Mlejnik Železnik, foto Classy Sundays

Vso tragiko sedanje strokovne komisije kratko in zgovorno opiše komentar naše sijajne violinistke Ane Julije Mlejnik Železnik: »Govorimo vendar o velikemu Johannu Sebastianu Bachu. Če njegova dela ne štejejo več za tehtna in pomembna, lahko pač vržemo celotni razvoj glasbene scene od njegovega časa pa do danes v koš in zapremo trgovino. Slavna glasbena dela so vendar slavna z razlogom.«

Ana Julija Mlejnik Železnik nastopi na Seviqc 2024 s svojim belgijskim ansamblom The Legacy of Bach v sredo, 21.8.2024 ob 19:30 v Stari grofiji v Celju.

Ars Ramovš

Iz dokumentov (objava 16.marca)

Minister Anton Peršak je oškodoval vrsto vrhunskih kulturnih producentov in nekatere trajno in hudo poškodoval.
Pridobili smo dokument, ki pojasnjuje, zakaj pred odločbo ni predvideno obveščanje prijaviteljev.
22.2.2024 sem objavili poziv predsedniku Vlade RS [https://www.seviqc-brezice.si/…/2024-02-22_Poziv_PV…]. Kabinet predsednika Vlade ga je 5.3.2024 odstopil kabinet ministrice za kulturo v reševanje. Državni sekretar mag. Marko Rusjan mi je odgovor prijazno sporočil 8.3.2024. Odgovoril še nisem, ker nekatere svoje trditve še preverjam pri svoji odvetnici. Ta poziv sem naslovil na predsednika Vlade RS kot prispevek v boljše delovanje slovenske kulturne politike. Ministrica dr. Asta Vrečko s svojimi potezami zbuja upanje, da se stanje izboljša, kar veča tudi odgovornost kulturnih delavcev. Njej in njenemu kabinetu se zahvaljujem za kooperativnost in dialog, ki se je pričel z njenim nastopom. Še posebej se zahvaljujem Mihaelu Kelemini, članu kabineta in kontaktni osebi ministrstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Tudi to je pomemben prispevek Vlade dr. Roberta Goloba, da je na vsakem ministrstvu nekdo zadolžen za sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
Pridobili smo Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov [https://www.seviqc.si/…/PJPJR_novela_JO%20%20kopija.pdf], številka 0070-16/2016 z dne 1.9.2016, ki pojasnjuje, zakaj pred izdajo odločbe ni predvideno obveščanje prijaviteljev o predlagani oceni in mnenju strokovne komisije.

Klemen Ramovš, foto FB profil

Minister Anton Peršak (20.5.2016-13.9.2018) je s tem dokumentom oškodoval vrsto vrhunskih kulturnih producentov nevladnega sektorja in nekatere trajno in hudo poškodoval, ko jim je odvzel možnost ugovora pogosto povsem zgrešeni oceni in mnenju strokovne komisije. Če prijavitelj o tem ni obveščen, oceni ne more ugovarjati in zagovarjati svoje prijave, ker za oceno izve šele iz odločbe, ki pa je dokončna. Tudi če bi samo en prijavitelj menil, da je ocena nekorektna in bi želel zagovarjati svojo prijavo, je ta pravica zakonsko opredeljena. Pravilnik, ki se požvižga na zakonodajo, je nelegalen, minister pa je s tem mnogim prijaviteljem

povzročil materialno, poslovno, moralno in zdravstveno škodo. Nekaterim zelo veliko. Kriv je on in vsi, ki so z njim pri tem zavržnem dejanju sodelovali. Minister cinično navaja »zanemarljivo število primerov«, hkrati pa mu ni jasno, da če bi že bila njegova strokovna komisija par excellence (kar pa vsaj v naših primerih ni bilo), ni nobene garancije, da ne bodo strokovne komisije tudi v prihodnje odločale nestrokovno in nekorektno. Čeprav so imenovane kot stalne, je to le za določen čas. Pravica do zagovora pa je zakonsko in ustavno določena pravica in je formalno nad katerimkoli pravilnikom. In če bi že kaj bilo neprimerno v upravnem postopku distribucije javnih sredstev, se to dela v okviru Državnega zbora ali referendumov, ko se takó Ustavo kot zakon vedno lahko spremeni, nikoli pa se ne more nek pravilnik postaviti nad zakon (glej poglavje II. Zakonske osnove v mojem pozivu).
Če je že gospod Peršak kratkoviden in brez pameti (kar verjetno ne bo povsem držalo), pa je pri tej spremembi domnevno sodelovalo več uradnikov in pravna služba Ministrstva za kulturo. Zato to spremembo Pravilnika razumem ko načrtno rušenje in uničevanje programov in projektov nevladnega sektorja s strani Ministrstva za kulturo. Ponovno poudarjam, da potrebujemo ministrstvo, ki bo spodbujalo kulturno produkcijo in ji svetovalo, nikakor pa ministrstva, katerega ukrepi so restriktivni in dušijo že tako skozi desetletja izčrpan nevladni sektor. Kljub negativnim okoliščinam, sektor še vedno producira vrhunske izdelke predvsem zaradi izjemnega osebnega angažmaja njegovih kreatorjev.
Sodba I U 1613/2021-37 z dne 31. januarja 2024 v točki 39 navaja: »V sodni praksi je ustaljeno stališče, da v skladu z opisano naravo postopka javnega razpisa, ni potrebno, da so prijavitelji pred izdajo posamične odločbe s strani tožene stranke pisno obveščeni o dejstvih in okoliščinah pomembnih za izdajo odločbe in predlogu strokovne komisije oz. da nimajo možnosti izjave o navedenem. Drži sicer navedba tožeče stranke, da je tožena stranka v postopku javnega razpisa po ZUJIK pred časom postopala drugače, in sicer na podlagi 13. člena Pravilnika, ki pa je s 1.10.2016 prenehal veljati.«
Čudi me, da je sodstvo to spregledalo in tega spodrsljaja ni prepoznalo, tako da se je taka nepravilnost lahko umestila v sodno prakso. To ni škodljivo le za prijavitelje kulturnih programov in projektov, ampak tudi obremenjuje sodstvo, ker je edina pot reševanja spora tožba na Upravno sodišče Republike Slovenije. Očitno gre za zelo ozek administrativen pristop, ko je pri neki spremembi uradnega določila pomemben samo zapis brez razmisleka, kakšne posledice ima lahko neka administrativna sprememba za racionalno izrabo javnih sredstev.
Klemen Ramovš

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja