Založba ZRC nagovarja javnost kar po zoomu


Založba Znanstveno raziskovalnega centra (SAZU) je danes imela prvikrat javno tiskovno konferenco s pomočjo spletne platforme zoom. Ali je s tem nastopil prelomni čas in bo to dodatna praksa (poleg tiskovih konferenc v žico in pogovorov z avtorji), je vprašanje prihodnjih oblik organiziranosti in delovanja Založbe ZRC, knjigarne Azil ali predstavitve posameznih inštitutov. Skupaj so predstavili deset publikacij, medtem ko jih je bilo prvotno načrtovanih štirinajst, a so nekatere medtem predstavili že prej ali posebej. Dveh nastopov nismo videli v živo: iz Trsta smo le slišali glas literarnega zgodovinarja dr. Mirana Košute, dr. Metoda Kokole z Muzikološkega inštituta pa se ni pojavila in je tako nastopila povezovalka Agata Tomažič, ki je med drugim spomnila, da je za knjigarno Azil za spletne nakupe s popustom v okviru 36. Slovenskega knjižnega sejma odprta možnost še do 16. decembra.

Viditeljica predstavitve Agata Tomažič

Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko in Matija Zorn so savtorji in glavni uredniki knjige Modeliranje pokrajine, ki je izšla pri Založi ZRC v zbirki GIS v Sloveniji kot petnajsta publikacija. Izdajatelj je Geografski inštitut Antona Melika.

Namen knjige Modeliranje pokrajine je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Zmogljiva geoinformacijska orodja in natančni podatki omogočajo raziskave raznih procesov in pojavov ter njihovo modeliranje. Poleg tega se razvijajo tudi številne spletne geoinformacijske aplikacije. V knjigi so prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so geologija, geomorfologija, hidrologija, varovanje okolja, geografija, geodezija, arheologija, promet, telekomunikacijska infrastruktura, turizem, kulturna dediščina, daljinsko zaznavanje in druga. Bralci bodo v knjigi našli nekatere novosti v uporabnosti geografskih informacijskih sistemov, hkrati pa se bodo lahko seznanili tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na številnih področjih.

Naslovnica GIS v Sloveniji Modeliranje pokrajine

Posamezne prispevke so napisali Matija Klanjšček, Alenka Jelen, Matjaž Harmel, Mateja Ferk, Rok Ciglič, Mateja Breg Valjavec, Grega Žorž, Irena Bertoncelj, Sašo Weldt, Vkaž Barborič, Aleš Večič, Primož Uršič, Tomaž Šturm, Andrej Stritar, Marko Simončič, Matevž Premelč, Valentina Pajk Koblar, Gabor Nagy, Nika Mesner, Denes Loczy, Aleksandra Krajnc, Žoga Kokalj, Klemen Strmšnik, Liza Stančič, Boštjan Rogelj, Drago Perko, Krištof Oštir, Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, Alen Magnafić, Marko Krevs, Ksenija Kovačec Naglič, Simon Koblar, Peter Kastelic, Mauro Hrvatin, Eva Harmel, Samo Drobne, Sabina Cepuš, David Bojc, Tomaž Žagar, Janez Bergant, Manca Volk Bahun, Gregor Baliž, Rimotej Verbovšek in Jure Tičar.

Dr. Rok Ciglič

Kaj prinaša knjiga Modeliranje pokrajine ?

Dr. Timotej Verbovšek
Prostorska statistika globin vrtač na Matarskem podolju z metodo Getis-Ord

Janez Bergant, Peter Kastelic, dr. Irena Bertoncelj
Uporaba reliefnega koeficienta za zaznavanje potencialnih območij grbinastih travnikov na osnovi posnetkov laserskega skeniranja površja (LiDaR)

Dr. Drago Perko, Jure Tičar
Geomorfološke vrednote ter reliefni in pokrajinski tipi Slovenije

Dr. Mauro Hrvatin, dr. Manca Volk Bahun, dr. Dénes Lóczy
Tipi hidrografskih območij v gričevjih severovzhodne Slovenije glede na značilnosti reliefa in prsti

Mag. Liza Stančič, dr. Krištof Oštir, dr. Žiga Kokalj
Analiza vsebnosti spektralnega signala na posnetkih Sentinel-2 za kartiranje rek in obrečnega prostora

Ana Smerdu, Urša Kanjir, dr. Žiga Kokalj

Zaznavanje in kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst s pomočjo satelitskih posnetkov Sentinel-2

Alen Mangafić, dr. Tomaž Žagar
Izdelava visokoločljivega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov Sentinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež

Dr. Rok Ciglič, dr. Mateja Ferk, Gábor Nagy
Opazovanje pobočnih procesov z brezpilotnim letalnikom na primeru plazov v Slovenskih goricah

Dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik
Geostatistično modeliranje neolitske poselitve v Panonski nižini

Dr. Marko Krevs, mag. Aleš Veršič, dr. Boštjan Rogelj
Geoinformacijska podpora preoblikovanju območij volilnih enot in volilnih okrajev

Dr. Samo Drobne
Povezanost med razširjenostjo okužbe s koronavirusom in delovno mobilnostjo med občinami v Sloveniji

Simon Koblar, Valentina Pajk Koblar
Analiza prometne dostopnosti s podatki OpenStreetMapa

Dr. Tomaž Šturm, Marko Simončič, Gregor Baliž, Primož Uršič, mag. Nika Mesner
Digitalna družba Slovenije – pregled internetnega dostopa

Dr. Mateja Breg Valjavec, Matija Klanjšček, dr. Rok Ciglič
SmarTKarst.eu – spletna navigacijska platforma za razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini

Dr. Andrej Stritar
Planinski geografski informacijski sistem – PlanGIS

Blaž Barborič
Spletne platforme za spremljanje privlačnosti prostora na primeru Podonavja

Eva Harmel, Sabina Cepuš, Matevž Premelč, Sašo Weldt, Aleksandra Krajnc, Klemen Strmšnik, Matjaž Harmel
Estetska vrednost in doživljanje Velike planine

Mag. Ksenija Kovačec Naglič, Grega Žorž
Prostorski podatki varstva kulturne dediščine

Alenka Jelen, David Bojc
Grajenje slovenske GIS terminologije z lokalizacijo izdelkov arcGIS

(se nadaljuje)

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

%d bloggers like this: