V ospredje Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja


Helena Seražin je bila urednica knjige, foto Marijan Zlobec
Četrta razstava
Tretja razstava
Druga razstava
Prva razstava
Naslovnica
Helena Seražin na predstavitvi knjige, foto Marijan Zlobec

Založba ZRC je na svoji zadnji tiskovni konferenci pripravila predstavitev cele serije knjig. Med njimi je monografija V ospredje Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja, ki so jo pripravili z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta ZRC SAZU v sodelovanju številnih avtorjev in soizdajateljem Centrom arhitekture Slovenije.

Knjiga temelji na gradivu, zbranem za niz štirih razstav, ki so bile v letih 2016–2019 najprej predstavljene v Galeriji Dessa, z namenom osvetliti življenje in delo spregledanega dela slovenskega arhitekturnega ustvarjanja. V knjigi je predstavljenih štiridesetih ustvarjalk, od prvih predvojnih diplomantk do povojnih generacij, ki so s svojimi deli in dosežki na različnih področjih arhitekture, gradbeništva in oblikovanja orale ledino za mlajše rodove stanovskih kolegic. Posvečena je torej pionirkam, ki so aktivno sodelovale pri snovanju, oblikovanju in označevanju prostora svojega časa. Bile so neme spremljevalke v senci poklicno bolj uveljavljenih in znanih profesorjev, sodelavcev, očetov ali soprogov, tako da je še danes težko določiti njihov dejanski delež v snovanju in realizaciji prenekatere slovenske arhitekturne mojstrovine, od Plečnikovih tržnic do Ravnikarjevega Trga republike.

Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 2016

Prva razstava V ospredje: pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja, ki sta jo v sodelovanju z galerijo DESSA pripravila Center arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, se tematsko vklaplja med aktivnosti mednarodnega interdisciplinarnega projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (Modern Movement Women) z namenom strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, ki so/veljajo za tradicionalno moške poklice. Predstavljena so bila dela desetih arhitektk, od prvih predvojnih diplomantk Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika, do prve povojne generacije arhitektk, ki so študij zaključile tudi pri Edvardu Ravnikarju in Edu Mihevcu.

Na prvi tematski razstavi, ki je bila na ogled v galeriji Dessa, je bilo predstavljeno življenje in delo arhitektk: Vladimire Bratuž, Majde Dobravec Lajovic, Magde Fornazarič Kocmut, Marte Ivanšek, Nives Kalin Vehovar, Jute Krulc, Sete Mušič, Dušane Šantel, Gizele Šuklje in Branke Tancig Novak.

Bile so neme spremljevalke v senci poklicno bolj uveljavljenih in znanih profesorjev, sodelavcev, očetov ali soprogov, tako da je še danes težko določiti njihov dejanski delež v snovanju in realizaciji prenekatere slovenske arhitekturne mojstrovine, od Plečnikovih tržnic do Ravnikarjevega Trga republike. Že tako zaradi družbenih predsodkov omejene zgolj na nekatera področja arhitekturnega ustvarjanja, kot so risanje načrtov, parkovne zasnove, notranja oprema in industrijsko oblikovanje, urbanizem, le redko tudi javna in individualna gradnja, so bile največkrat primorane svoje delovanje še dodatno omejiti, če so si ustvarile družino.

Izbrana dela so predstavljale pomembnejše projektne stvaritve prvih generacij slovenskih arhitektk, ki jih je, upoštevajoč čas, razmere in vlogo ženske v času nastanka, treba gledati in ocenjevati z drugačnimi merili kot sicer. Razstava je bila zasnovana večplastno, s poudarkom na kakovosti del in kompleksnosti ideje in je razkrivala ustvarjalno moč posameznih avtoric.

Razstava je bila na ogled od 27. junija do 9. septembra 2016; najprej v galeriji Dessa, zatem v Avli Nove Ljubljanske banke in v Hiši arhitekture v Mariboru.

Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 2017

Druga razstava v ciklu V ospredje… je predstavila strokovni in širši javnosti pomemben del anonimne in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture, urbanizma in gradbeništva. Tudi drugo razstavo so pripravili v sodelovanju z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta ZRC SAZU in galerijo Dessa. Tokrat so zasluženo pozornost dobile Darinka Battelino, Alenka Kham Pičman, Janja Lap, Sonja Lapajne Oblak, Dana Pajnič, Lidija Podbregar Vasle, Barbara Rot, roj. Demšar, Olga Rusanova, Erna Tomšič in Mojca Vogelnik.

Njihova dela, pri katerih so zaradi družbenih predsodkov sodelovale v senci poklicno bolj uveljavljenih in znanih profesorjev, sodelavcev…, so bila predstavljena od 6. marca do 20. aprila 2017. Razstava je bila na ogled tudi v Hiši arhitekture v Mariboru.

Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 2018

Tretja arhitekturna razstava V ospredje: pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja, ki sta jo v sodelovanju z galerijo DESSA pripravila Center arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, se tematsko vklaplja med aktivnosti mednarodnega interdisciplinarnega projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (Modern Movement Women), kot smo že omenili. Predstavljena so bila dela desetih ustvarjalk, od diplomantk Jožeta Plečnika do povojnih generacij, ki so študij zaključile pri Edvardu Ravnikarju in Edu Mihevcu.

Predstavile so se: Biba Bertok, Staša Blažič Gjura, Milica Detoni, Ljerka Finžgar, Carmen Gala Jež, Ksenija Šetina Grum, Nataša Stupar Šumi, Špelka Valentinčič Jurkovič, Marija Vouk in Metka Vrhunc.

Razstava je bila na ogled od 5. marca do 19. aprila 2018.

Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 2019

Četrta arhitekturna razstava V ospredje… je zaključila niz razstav, katerih namen je strokovni in širši javnosti predstaviti ženske ustvarjalke. Predstavljena so bila dela desetih ustvarjalk. Tokrat so bile poleg predvojnih in prvih povojnih ljubljanskih diplomantk predstavljene tudi tiste, ki so študij zaključile v tujini.

Razstavljale so: Rotija Badjura, Tatjana Coloni, Breda Dobovišek, Ilse Fischerauer, Majda Kregar, Majda Neržima, Edita Sovinc, Nives Starc Bežan, Maruška Šubic Kovač in Jela Vilfan.

Razstava je bila na ogled od 4. marca do 11. aprila 2019.

Arhitekturne razstave V ospredje: pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja, ki so jih skupaj pripravili galerija DESSA, Center arhitekture in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, so tako v zaporednih štirih letih osvetlile življenje in delo spregledanega dela slovenskega arhitekturnega ustvarjanja in ponudile priložnost, da iz bogatega arhitekturnega opusa 20. stoletja izpostavijo tista dela, ki so le redko razstavljena in na ogled javnosti, vendar zato nič manj pomembna, kakovostna in večplastna. Mnoga imena šele sedaj dobivajo svojo ustvarjalno potrditev in identiteto.

Koncept razstav sta pripravila Center arhitekture Slovenije in Helena Seražin, ki je tudi urednica knjige.

Avtorji besedil v knjigi so: Andreja Benko, Tina Boc, Alenka Di Battista, Polona Filipič, Darja Grum Maček, Larisa Kazić, Andraž Keršič, Maja Kržišnik, Špela Kuhar, Martina Malešič, Tamara Mateša, Katarina Mohar, Špela Nardoni Kovač, Sabina Ravnikar, Helena Seražin, Eva Simonič, Tanja Simonič Korošak, Barbara Viki Šubic, Barbara Vodopivec, Metka Vrhunc, Damjana Zaviršek Hudnik in Bogo Zupančič.

Knjiga je izšla v slovenščini in angleščini. Prevod so oskrbeli: Alenka Klemenc, Nika Vavpotoč, Mojca Vilfan in Rosman I, d.o.o.

Knjiga predstavlja vsako avtorico po biografiji in njenem delu (še v angleščini), pod vsak prikaz pa je podpisana še avtorica prispevka.

Za mnoge bo marsikatera arhitektura dobila svoje ustvarjalno žensko ime. Tako naj le za en primer omenim arhitektko Olgo Rusanovo, ki je zasnovala sijajno notranjo opremo za Slovenski kulturni dom v Trstu leta 1964, ki ga je sicer zasnoval arhitekt Edo Mihevc. Rusanova je bila njegova asistentka.

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

%d